Svátek má: Martina

Komentáře

Bohuslav Sobotka

předseda vlády ČR

Bojujeme za růst mezd i za lepší zákoník práce

ČSSD je přesvědčena o tom, že v době rekordní kondice českého hospodářství si zaměstnanci za svoji práci zaslouží vyšší odměnu.

Když zažíváme hospodářský růst, musí se to projevit i v životní úrovni občanů. Právě vyšší růst mezd je také jednou z šancí, jak omezit každoroční vyvádění stovek miliard korun z české ekonomiky -peníze tu zůstanou ve větší míře v platech našich zaměstnanců. I proto bude ČSSD vyvíjet maximální tlak na rychlejší růst mezd. Jak toho chceme dosáhnout?

I nadále budeme prosazovat pravidelné zvyšování minimální mzdy. Růst minimální mzdy vede ke zvyšování úrovně všech platů a motivuje nezaměstnané ve snaze hledat si práci. Za tři roky jsme ve vládě prosadili zvýšení minimální mzdy z 8 500 korun na 11 000 korun hrubého. Od 1. 1. 2018 navrhujeme, aby se minimální mzda dále zvýšila a dosáhla nejméně 40 % průměrné mzdy.

Pokračujeme ve zvyšování platů zaměstnanců ve veřejném sektoru. Díky tlaku ČSSD jsme ve vládě prosadili už třikrát po sobě zvýšení reálných platů hasičů, policistů, učitelů, lékařů a sester v nemocnicích a dalších. Od 1. 7. 2017 prosazujeme zvýšení platů pracovníků v kultuře, sociálních službách a nepedagogických pracovníků ve školství, které jsou stále mimořádně nízké. K 1. 7. letošního roku ČSSD prosazuje vrácení 10 % platového tarifu policistům, hasičům a dalším příslušníkům bezpečnostních sborů. Těchto 10 % jim sebrala v roce 2012 Nečasova vláda ODS a TOP09. Nyní tuto křivdu napravíme. Platy všech zaměstnanců veřejného sektoru, včetně učitelů, sester a lékařů chceme znovu podstatně zvýšit k 1. 1. 2018.


Růstu mezd pomůže i udržení nízké nezaměstnanosti, regulace agentur práce a aktivní fungování odborů. Díky dobré hospodářské politice vlády, vedené ČSSD, má naše země nejnižší nezaměstnanost v celé EU. To nutí zaměstnavatele, aby bojovali o zaměstnance a konečně začali zvyšovat platy. ČSSD také prosadila v Parlamentu přísnější regulaci agentur práce.

ČSSD důsledně usiluje o zlepšení kvality života zaměstnanců a zvyšování jejich pracovně-právní ochrany. Ve vládě ČSSD prosadila novelu zákoníku práce, která zlepší postavení zaměstnanců. Teď se bitva o tuto novelu přesunula do Parlamentu. Ve spolupráci s odbory v novele podporujeme povinných pět týdnů dovolené, zlepšení pozice zaměstnanců v oblasti ochrany zdraví při práci a chceme výrazně posílit práva lidí zaměstnaných na dohodu o pracovní činnosti. V novele zákona o nemocenském pojištění navrhla ČSSD zvýšení nemocenské pro dlouhodobě nemocné a také zavedení tříměsíčního ošetřovného pro lidi, kteří pečují o těžce nemocného člena rodiny.

Věříme, že občané podpoří náš plán na zvyšování mezd a zlepšení pracovně právní ochrany zaměstnanců. Jen silná sociální demokracie je zárukou udržení sociálního státu a dosažení důstojných životních podmínek pro poctivě pracující lidi.

Bohuslav Sobotka