Svátek má: Xenie

Komentáře

Martin Kupka

poslanec PSP ČR (ODS)

Chceme rychlý internet i v těch nejodlehlejších vesnicích

Přicházíme s uceleným plánem, jak zajistit co nejrychlejší přístup k internetu na území celé republiky.

Je to důležitý krok pro další rozvoj ekonomiky i pro udržení aktivních lidí na venkově. Do konce léta přeložíme návrh novely zákona o pozemních komunikacích, která usnadní pokládání sítí podél silnic. Je to jedna z cest, jak urychlit položení optických vláken na poslední míli. Tedy do menších a odlehlejších sídel.

Oslovili jsme ministerstva dopravy a průmyslu a obchodu s iniciativou změnit podmínky tak, aby s přípravou každé liniové stavby vznikla i jedna chránička navíc pro položení optické sítě. Vyzkoušel to již Kraj Vysočina a nízké náklady na položení chráničky se mu rychle vrátily v podobě nájmu. Pozitivní dopad na rozvoj regionu je samozřejmě ještě důležitější přidanou hodnotou. Chceme pro podobnou praxi získat i ostatní kraje, města a obce.

Martin Kupka