Svátek má: Ilona

Komentáře

ČSSD se přece na podzim nenechá VYAUTOVAT

„Vyautovat“ je pojem známý především z pravidel sportovních pálkovacích her typu baseball či softball. Zjednodušeně řečeno vyjadřuje činnost hráčů majících vyřadit soupeřovy pálkaře.

Toto slovo se však používá i jinde než ve sportu. Často se například objevovalo ve slovníku ex-ministra financí Babiše; zejména stěžoval-li si na tendence jistých zlosynů vypudit jej z politiky. „Vyautovat“  obecně znamená postavit někoho – kulantně řečeno - na vedlejší kolej. Lze říci, že na tomhle obecném způsobu jednání je individuální toliko razance s jakou se daný subjekt v autu ocitne.  A proč v titulu svého komentáře slůvko „vyautovat“ spojuji s ČSSD?

Vzpomínám totiž na jeden headline na webu vládní politické strany z  doby, kdy se hodně mluvilo o uprchlických kvótách stanovených v roce 2015 členským státům Radou Evropské unie.  Uvedený titulek z partajního webu socdem hlásal: „B. SOBOTKA: PŘIDÁNÍM K ŽALOBĚ BYCHOM SE VYAUTOVALI.”  Premiérův výrok byl snahou vysvětlit, proč Česko – na rozdíl od Slováků a Maďarů  – nebude proti rozhodnutí o uprchlických kvótách brojit u Evropského soudního dvora (ESD).  

Připomeňme si, že v září roku 2015 v Bruselu rozhodlo na zasedání Rady Evropské unie 23 unijních ministrů vnitra o stanovení počtu uprchlíků, jež budou členské země EU povinny přijmout.  K přerozdělení bylo 120 000 žadatelů o azyl ze Sýrie, Iráku a Eritreje, kteří se nacházeli zejména v Itálii a Řecku (ale i v Maďarsku).  Spolu s dřívějším unijním „závazkem“ se tak mělo do dvou let přerozdělit do členských zemí EU celkem 160 000 lidí.
 

Proti rozhodnutí o migračních kvótách hlasovali v Bruselu ministři vnitra Česka, Slovenska, Maďarska a Rumunska (finský ministr se hlasování zdržel). Vzápětí na to prohlásily vlády Slovenska a Maďarska, že rozhodnutí Rady EU napadnou žalobou podanou u ESD.  A aby to bylo zajímavější, Polsko, jehož šéf rezortu vnitra s určením kvót v Radě EU souhlasil, oba vzpurné členy Unie v podání žaloby proti kvótám podpořilo. 


Nepodání žaloby proti kvótám Sobotka zdůvodnil tím, že takový krok by údajně výrazně ztížil vyjednávací pozici Česka při dalších debatách o řešení migrační krize (zkrátka: „Česko by se“, jak praví premiér, „vyautovalo“). S ohledem na to, že unijní právo dává každé členské zemi možnost rozhodnutí orgánu EU bez jakýchkoli sankcí žalovat u ESD, rozhodnutí vlády zdržet se žaloby vyjadřuje spíše typickou poníženost, již česká vládnoucí elita v historii tradičně zaujímá k autoritám omezujícím naši státní suverenitu.    

Bylo samozřejmé, že vládní stanovisko ke kvótám neponechalo v klidu českého prezidenta. Tomu přece stačí mnohem méně, aby jej Sobotka dokázal naštvat doběla. Zeman bezesporu rozhodnutí nebrojit proti uprchlickým kvótám u Evropského soudního dvora za žádný výraz vládní diplomatické strategie nepovažoval.  Prezident to vyjádřil ostentativním blahopřáním slovenskému premiérovi Ficovi k odvaze a statečnosti, s níž se proti kvótám na přerozdělování uprchlíků postavil.

Problém, zda kvóty žalovat či nikoli nemohl pochopitelně minout ani napjatý vztah mezi Babišem a vládními sociálními demokraty. Šéf hnutí ANO ještě v listopadu 2015, poté, kdy již vláda žalobu proti uprchlickým kvótám oficiálně zavrhla, stále kladl otázku, není-li  vhodné se proti  kvótám u ESD přece jen bránit.

Typické sociálně demokratické kličkování se jako způsob politiky potvrdilo i v dubnu 2016. Tehdy Sobotka v Partii na Primě v debatě s šéfem ODS Fialou, který vládu k  žalobě proti kvótám vyzýval,  její podání nevylučoval. Ale byla to jen slova.


Proto mohla mít na první pohled téměř senzační nádech tisková zpráva z počátku letošního června.  Ministr vnitra Chovanec národu okázale oznámil, že ČESKÁ VLÁDA NA ŽÁDOST JEHO REZORTU PŘEROZDĚLOVÁNÍ MIGRANTŮ ZASTAVILA (Češi dle rozhodnutí EU byli povinni do konce roku 2017 ulehčit postiženému Řecku a Itálii s 2691 uprchlíky). Chovanec v souvislosti s tímto razantním, bezesporu vlasteneckým rozhodnutím české vlády (absenci vlastenectví  lidé vládě vytýkají) oznámil, že jeho rezort bude připravovat obranu pro případné řízení, které by mohla kvůli nedodržování závazku vyvolat proti Česku Evropská komise.

Takže ejhle. Už žádné Sobotkovo „PŘIDÁNÍM K ŽALOBĚ BYCHOM SE VYAUTOVALI”. Čtyři měsíce před parlamentními si sociální demokraté velmi dobře uvědomili, že se na českém chodníku válí ta nejskvělejší předvolební munice, kterou je zarputilý, masově rozšířený občanský odpor vůči imigratům.  Tuto munici je přece třeba uchopit! 

Sociální demokraté s klesajícími volebními preferencemi usoudili, že jde-li o přízeň voličů, je nutné na chvíli přestat se slouhovským panáčkováním (nejen) před EU.  Ostatně, Merkelová, Macron a další jim podobní takovouto politickou zákeřnou předvolební taktiku pochopí. Po volbách se přece vše může vrátit do starých dobrých kolejí.

ČSSD se v podzimních parlamentních volbách nechce nechat v žádném případě VYAUTOVAT. I za cenu, že možná sami sociální demokraté z nadcházejících voleb vyatují Sobotku.  

Jaroslav Hošek