Svátek má: Leoš

Komentáře

Michal Kraus

ekonom a politik

Děkujeme, přátelé, odcházíme

(aneb příběh semilské okresní organizace ČSSD)

Bývalý Východočeský okres Semily se stal od roku 2000 v rámci nového územního dělení státu a ustanovení krajského zřízení stal víceméně nedobrovolně spolu s dalšími třemi okresy bývalého Severočeského kraje součástí nového Libereckého kraje. Přestože od té doby uplynulo už 18 let, je semilský okres stále v mnoha směrech více spojen s bývalými východními Čechami.

V Libereckém kraji je nejmenší a sám. Nemá ani vlastní senátní obvod, protože okres je rozdělen mezi senátní obvody Mladá Boleslav a Jablonec n. N. A v krajských i parlamentních primárních volbách je vystaven opakovanému souboji jeden proti třem. To vše se pochopitelně promítá i do organizační struktury v rámci ČSSD.

Odlišný čtyřicetiletý historický vývoj se do značné míry odráží v celé řadě oblastí, politiku nevyjímaje a v ČSSD obzvlášť. Např. při sociálně demokratickém prezidentském referendu v roce 2002 v jako jediném okrese nezvítězil Miloš Zeman, ale Otakar Motejl. A v bratrovražedné bitvě o post předsedy ČSSD v roce 2011 okres nerespektoval na krajské konferenci zmanipulovanou nominaci Michala Haška a na sjezdu podpořil Bohuslava Sobotku.

Před ostatními okresy Libereckého kraje a zejména okresy Liberec a Jablonec n. N. však měl jednu zásadní výhodu. Měl dostatek profilovaných osobností, které v rovné soutěži dokázaly handicap Semilska v rámci Liberecka nahradit a okresu Semily tak nahrazovaly početní nevýhodu.

A to až do doby než si to ti méně schopní, méně chytřejší a méně vzdělanější členové ČSSD především v Liberci a Jablonci n. N. uvědomili a rovnou soutěž osobností nahradili prostou většinovou hlasovací sílou, kdy schopnosti, um, zkušenosti a dovednosti jedněch nahradili hrubou sílou většiny těch druhých.


Patrný zlom nastal právě po sjezdu ČSSD v roce 2011, kdy si hlasovací většina libereckého a jabloneckého okresu začala vyřizovat účty s menšinou, které zazlívali ani ne tak zvolení Sobotky předsedou ČSSD, ale fakt, že nezvolením Haška přišla o virtuální prebendy, které Hašek za své zvolení lídrům hlasovací většiny nabízel. I započala intelektuální genocida napříč celým krajem, která se pochopitelně nejvíc dotkla semilského okresu.

Na dvou krajských konferencích ČSSD v letech 2011 a 2013 krajská konference neschválila do KVV předsedu OVV ČSSD ze Semil, přestože byl na okresních konferencích vždy zvolen v tajném hlasování 100% hlasů, a do té doby byl 10 let v čele KVV, a to buď ve funkci předsedy, nebo 1. místopředsedy a krajskou ČSSD vedl od vítězství k vítězství.

Do KVV se však nedostaly ani další osobnosti z ostatních okresů, které se provinily vlastním názorem a nahradily je ve všech případech naprosto loajální loutky, sice zpravidla bez názoru, umu a schopností, zato poslušné.

Zlom v úspěšnosti do té doby prospívající a prosperující ČSSD především ve volebních výsledcích nastal téměř okamžitě, počínaje naprostým propadákem v krajských volbách v roce 2012, kdy ztratila oproti roku 2008 celkem víc než polovinu preferencí a 8 zastupitelských mandátů, což zopakovala i v roce 2016, takže během dvou volebních období ztratila ČSSD na kraji celkem 73% mandátů.

Do té doby seriózní, důvěryhodnou a uznávanou politiku ČSSD navenek nahradily sebezničující pitomosti, hloupost a neschopnost, demokratickou politiku dovnitř ČSSD založenou na diskusi, polemice a souboji názorů nahradily intriky, politikaření, manipulace a diktát většiny, který z jakéhokoli vlivu na chod kraje separoval všechny, kteří nebyli z libereckého či jabloneckého okresu.

Každý, kdo se ozval s kritikou ČSSD zjevně škodících praktik, se octnul na indexu a bylo jedno, zda se jednalo o primátorku Liberce, náměstkyni hejtmana či nepohodlného předsedu OVV ČSSD v Semilech.

A tak, jak tály preference ČSSD v kraji a jak se utahoval šroub a moc duté hlasovací většiny dvou největších okresů kraje, tak hloupla politika ČSSD, která začala odrazovat nejen voliče, ale i opravdové sociální demokraty, které začalo postupně z ČSSD vytlačovat najímané hlasovací komando z Liberce a Jablonce n. N.

Na Semilsku v těchto čtyřech letech (2012 – 2016) odešlo z ČSSD téměř 40 členů a celkový počet se dostal na hranici 100 členů. Výsledkem Liberecko – jablonecké zvůle pak bylo, že všichni semilští sociální demokraté odmítli reprezentovat takovou ČSSD v parlamentních volbách 2017.


Avšak místo, aby v hlavách strůjců Liberecko-jabloneckého silového paktu začal znít pud sebezáchovy, opilí svým pseudovítězstvím na stranickém políčku, začali šroub svého já utahovat stále více a více a tak nikdo, kdo nebyl z okresu Liberec či Jablonec, neměl šanci jakkoli významně promlouvat do bitvy o poslanecké mandáty v PSP ČR, která také podle toho dopadla. Poprvé za posledních 26 let nemá ČSSD na Liberecku zastoupení v parlamentu.

Vzhledem k tomu, že ještě v roce 2010 měl Liberecký kraj 3 poslance, dva senátory, europoslance, jednobarevnou krajskou vládu a 8 radních na kraji a také řadu starostů a místostarostů, včetně liberecké radnice, totální krach. Dnes zbyl už jen jeden jediný krajský radní, který však je spíše rukojmím Starostů, aby ČSSD nezlobila, než plnohodnotný zástupce strany.

Trapná, mdlá, neviditelná loňská parlamentní volební kampaň bez nápadu, úsilí a nasazení, která se navíc až na nepatrné výjimky obloukem vyhnula semilskému okresu a pochopitelně její logicky trapný výsledek byl impulsem ke ztrátě důvěru v ČSSD dalších členů na Semilsku. V roce 2017 na protest proti politické zhůvěřilosti krajských představitelů ČSSD vystoupilo z ČSSD na Semilsku dalších 12 členů a 28 dalších nezaplatilo členské příspěvky, což dle Stanov ČSSD znamená, že jejich členství ukončí na svém nejbližším zasedání OVV ČSSD.

Takže semilská ČSSD zřejmě bude muset od února 2018 zrušit nejméně dvě místní organizace a bude evidovat už jen 60 členů, z nichž většina nevěřícně sledovala neskutečné představení na Krajské konferenci ČSSD. Po parlamentních volbách v říjnu 2017 totiž na své funkce na základě volebního propadáku rezignovalo 9 členů KVV, včetně předsedy a 1. místopředsedy, což KVV vzalo svým usnesením na vědomí.

Ovšem týden před krajskou konferencí týž krajský výbor konstatoval, že nikdo z těch, kteří rezignovali, svou rezignaci nepodal písemně, resp. došlé písemné rezignace se ztratily, takže vlastně nikdo nerezignoval. A očekávané volby nového KVV se nekonaly a staronový KVV hrdě vyrazil vstříc další volební pohromě v komunálních a senátních volbách na podzim letošního roku.

A jediným viníkem všeho marasmu, ač na něj neměl sebemenší vliv a byl jeho nejtvrdším kritikem, byl označen opět okresní předseda ČSSD ze Semil, a tak hlasovací většina s obrovským zadostiučiněním vyzvala mimořádný sjezd, aby jej uvolnil ze všech funkcí. Sice neuvedla žádný důvod, on ostatně ani žádný smysluplný neexistuje, ale proti gustu žádný dišputát. Pitomost definitivně zvítězila …..

Je možné se divit těm sociálním demokratům, kteří za těchto okolností nechtějí v komunálních volbách v Libereckém kraji za ČSSD kandidovat a o nestranících ani nemluvě? A jaké je možné očekávat výsledky? O kolik přeživších starostů ČSSD v kraji přijde? A kolik skutečných sociálních demokratů po tomto dalším pravděpodobném volebním masakru v ČSSD zůstane? Na Semilsku moc ne.

A dojde velrybářům a kmotrům z liberecké a jablonecké ČSSD, že díky tomu sice v krajské organizaci ČSSD definitivně zvítězí, ale že dobyli jen suché řečiště bez života a bez vody? Pochopí vůbec hodnotu svého vítězství? Obávám se, že nikoli.

                                                                                                                   Michal Kraus
                                                                                                    Předseda OVV ČSSD Semily