Svátek má: Doubravka

Komentáře

Jan Skopeček

politik (ODS)

Ekonomický růst se musí projevit vyrovnaným rozpočtem

Detailní výsledky plnění státního rozpočtu ukazují, že vláda nevyužívá dobrou kondici české ekonomiky a s tím související rostoucí příjmy rozpočtu k investicím do dopravní infrastruktury nebo jiných potřebných oblastí.

nvestice meziročně propadly o více než 30 mld. Kč, což ukazuje na neschopnost současné vlády připravit a realizovat investiční projekty. Na vysokém srpnovém přebytku rozpočtu tak má vysoký podíl právě meziroční propad investic.

Ještě více jsou zarážející výsledky inkasa jednotlivých daní. V oblastech, ve kterých vláda nezatěžuje podnikatele a občany novými kontrolami a regulacemi, roste daňový výnos rychleji než výnos z DPH, která měla být hlavním motorem daňového výběru.

Vysoký daňový výnos by měl být použit na investice do dopravní infrastruktury a k přípravě vyrovnaného rozpočtu na příští rok. Vláda má na přípravu vyrovnaného rozpočtu na příští rok ty nejlepší podmínky. Pokud přijde opět se schodkovým rozpočtem, ukáže se její neschopnost a neodpovědnost. Fráze o řízení státu jako firmy budou ještě více k smíchu.

Jan Skopeček