Svátek má: Radana|Radan

Komentáře

Jiří Valenta

poslanec PS PČR (KSČM)

Jaký byl letošní rok?

Zcela subjektivně se domnívám, že naše politická situace byla v celkovém pohledu o poznání lepší, než v letech předchozích


Myslím, že je to dáno zejména oslabenou zákonodárnou silou pravice na celostátní úrovni, tedy v poslanecké sněmovně. TOP 09 a ODS, politické subjekty, které se v posledních letech nejvíce „zasloužily“ o hospodářský, sociální a morální propad naší země, nyní společně disponují „pouhými“ 42 poslaneckými hlasy. Z tohoto důvodu bývá i finální část jejich legislativních snah zakončována „jalovými“ exhibicemi a nic neřešícími obstrukcemi, když ani více „dupnout“ si již nemohou. Obdobný stav lze zaznamenat ale i na komunální úrovni, kde u zmíněných elitářských partají došlo, po říjnových obecních volbách, k výraznému „ústupu z  politické slávy“. Snad se tak dlouholetý proces devalvace, zejména sociálních a zaměstnaneckých jistot drtivé části obyvatelstva, do budoucna alespoň zpomalí, když ne zcela zastaví.

Vládu bych ohodnotil tak, že nic podstatného nezkazila, bohužel však ani občanům nic zásadního nepřinesla. Jisté pozitivum bych spatřoval ve zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví či v navýšení důchodů, i když v míře nedostatečné. Negativním se mi naopak jeví ideologická a vojenská podpora zahraničních bojových misí s až patologicky nekritickou loajalitou ke Spojeným státům a také podíl na hospodářských a politických sankcích vůči Rusku. Obdobně negativně mě pobavil „chameleonský“ postoj ministra Zaorálka k vybraným problémům zahraniční politiky ČR nebo neodůvodnitelné protlačování urážlivých kvót pro ženy ministrem Dienstbierem. Nerad bych ale také zapomněl na nepřijatelně vstřícný postoj některých ministrů k muslimské migraci na území ČR, apod.

Celý rozhovor s Jiřím Valentou

Jiří Valenta