Svátek má: Ilona

Komentáře

Jiří Valenta

člen Zastupitelstva Plzeňského kraje

Řev „kavárny“

Volba nových tří nových členů Rady České televize vyvolala nezvykle bouřlivou reakci!

Ani ne tak mezi běžnými občany, kteří často s nevolí sledují, jak se v ČT distribuují peníze koncesionářů mezi „kluky a holky co spolu mluví“, nebo jak na obrazovce dostávají jedni neomezený prostor k vyjadřování a druzí jen šoupou nohama, ale neklid se dal spíše registrovat mezi osazenstvem „kavárny“.
    
Pro ty, co stále ještě neví, co to ta „kavárna“ vlastně je, tak velice zjednodušeně: „Jedná se o účelově a efektivně propojené party, jejichž členové, přestože neprošli žádnými volbami, by si rádi přivlastnili politickou moc a vliv v zemi. Ideově tak navazují na „nepolitickou politiku“, svého času vzývané ikony, dnes ale již přežitého kultu osobnosti, Václava Havla. Ten měl v úmyslu ovládat zemi prostřednictvím sobě spřízněných, z jakési pomyslné, „kavárny pseudoumělců“, a to zcela bez ohledu, že v ČR  byl a je ústavně zakotven princip parlamentní demokracie. A tento politický způsob řízení země se realizuje prostřednictvím zástupců volených, nikoliv tedy zástupců samozvaných. Další profilující vlastností zmíněných filutů je, že jejich pravda je tou jedinou, nezpochybnitelnou a běda těm, kdo jsou proti. Jedná se o velice záludnou ideologii vnucovaného štěstí, která se šikovně rámuje obhajobou lidských práv a svobody. Vnímavý člověk však cítí, že opak je pravdou a jedná se spíše o jejich redukci.
   


K trestání, „neposlušných a nepohodlných“, myšleno: k jejich zesměšňování a očerňování, poslouží „kavárně“ často i veřejnoprávní médium. Občanskou kritiku, která ale sílí, potom spolehlivě „vyřeší“ všeznalí moderátoři či následně vrcholný management, nebo Rada ČT. Ta sice disponuje vybranými kontrolními mechanismy, ty se však zdráhala doposud využívat. Každoroční auditní zprávy o činnosti a hospodaření, které jsou každoročně předkládány sněmovně, bývaly projednávány vždy za výrazné podpory „zprava“ a tak problémy s jejich schválením byly minimální.
    
Dnes je však situace v ČT již velice nezdravá. A nejen dle mého názoru, panující netransparentní stav v hospodaření s miliardami v kombinaci s ideologickou předpojatostí v dokumentaristice a zpravodajství, je nadále neudržitelný. Vybraní redaktoři již otevřeně bojují s nepohodlnými, demokraticky zvolenými politiky či dokonce s celými parlamentními stranami a jejich ideologiemi. A to zcela bez ohledu na fakt, že veřejnoprávní obrazovka by měla poskytovat objektivní, ověřené a ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů. Měla by přispívat k právnímu vědomí a vytvářet a šířit programy pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich politických názorů a přesvědčení. Z projevu komentátora by nemělo být zřejmé, jakému politickému proudu, hnutí či skupině občanů, zrovna holduje! A jestli někdo tvrdí, že se tomu tak dnes v ČT je, musí být hluchý a slepý, nebo extrémně předpojatý.

  
Je nemyslitelné, aby sněmovnou zvolení členové Rady ČT, aniž by ještě vůbec mohli osvědčit, zda jsou těmi na správném místě, byli veřejně kádrováni, ostrakizováni a jejich profesní a odborné schopnosti účelově ponižovány. Noví radní Veselý, Matocha a Lipovská byli v poslanecké sněmovně zvoleni demokraticky a počet hlasů, který obdrželi, atakoval hranici ústavní většiny. Proto je nutno k nim i takto přistupovat a volbu respektovat. Osobně i já jsem je svými hlasy podpořil a členům našeho poslaneckého klubu doporučil obdobný postup. Zmínění pánové a dáma rozhodně nebyli těmi, pro naši věc, nejvhodnějšími kandidáty, nikdo takový do finální volby bohužel nepostoupil, ale svým předchozím vystupováním dokázali, že i oni jsou schopni rozčeřit kalné vody v ČT. A jestli se jim to nakonec podaří, jen dobře pro občany této země a „kavárna“, ať si řve ústy svých koryfejů klidně i nadále!

Jiří Valenta