Svátek má: Vítězslav

Regiony

Velikost textu:

Investice se obci Pištín vyplácejí, počet obyvatel roste

Investice se obci Pištín vyplácejí, počet obyvatel roste

V průměru více než dvacet miliónů korun ročně investuje v posledních pěti letech do svého rozvoje Pištín na Českobudějovicku.

19. srpna 2018 - 07:30

Prostředky vynaložené na modernizaci se obci, která je držitelem titulu Vesnice Jihočeského kraje 2017, vracejí. Pištín mládne a rozrůstá se. Ještě zhruba před deseti lety měl Pištín s přidruženými Češnovicemi, Pašicemi a Zalužicemi necelých 500 obyvatel. Nyní jich zde trvale žije 650.

„Mladí lidé jsou budoucností obce. Pokud si je chceme udržet a získat i nové rodiny, musíme jim vytvořit vhodné podmínky pro spokojený život. Bez budování potřebné infrastruktury to nejde,“ uvedl starosta Pištína Jaroslav Havel.

Náklady vložené do budování a modernizace obecní infrastruktury dosáhly v posledních letech několika desítek miliónů korun. Na přibližně deset miliónů korun vyšla v roce 2015 výstavba multifunkčního sportovně rekreačního areálu s kompletním kulturním zázemím a moderní jevištní technikou. Hned následující rok obec vybudovala novou čistírnu odpadních vod s kanalizací za třicet miliónů a také zbrusu novou mateřskou školu za dalších cirka osm miliónů korun. Moderní mateřinka si na nedostatek dětí nemůže stěžovat a její kapacita je plně obsazena.

„Školka si velmi rychle vybudovala vynikající renomé. Primárně je sice určena pro děti z Pištína a přidružených obcí, ale další zájemci se hlásí z celého okolí,“ poznamenal Havel.

Výhodou Pištína je strategická poloha na hlavní trase mezi Českými Budějovicemi a Pískem, z čehož plyne vynikající dopravní dostupnost.

V rámci investic nezapomínají Pištínští na své další tři místní části. Například do Češňovic směřovalo zhruba 4,5 miliónu korun na multifunkční hřiště, dalších osm a půl milionu pak na rekonstrukci známé Češňovické hospody. Na téměř milión vyjde probíhající oprava kaple. Obec myslí také na ekologii. Stavba sběrného dvora se uskutečnila ve dvou etapách a včetně pořízení potřebných kontejnerů a dalšího zařízení vyšla na přibližně čtyři milióny korun. Probíhající rekonstrukce veřejného osvětlení by měla přinést úsporu elektrické energie. Bylo obnoveno a založeno několik alejí podél cest.

Školka Větrná se stala „vzdělávacím centrem“ péče o nejmenší děti

Obec hospodaří velmi zodpovědně. Za poslední dekádu se objem investovaných prostředků ztrojnásobil bez toho, že by vzrůstala její zadluženost. Vedení Pištína je totiž mimořádně aktivní a úspěšné při získávání dotací, a to jak z krajských a státních, tak i evropských zdrojů.

„Základní podmínkou je výdajová uměřenost. Je třeba si totiž uvědomit, že dotace činí zpravidla přibližně 70 procent celkových nákladů. Zbývajících třicet procent musíme zaplatit z vlastních zdrojů,“ připomněl starosta Havel a dodal: „Chceme, aby se lidem v Pištíně a přilehlých obcích žilo co nejlépe. Proto plánujeme i do budoucna celou řadu dalších investic s maximálním zapojením dotačních prostředků“.

Pištín s více než 650 stálými obyvateli leží zhruba v polovině hlavní silniční trasy z Českých Budějovic do Vodňan. Obec patří mezi devět historických vsí oblasti takzvaných Zbudovských Blat a společně se svými místními částmi, Češnovicemi, Pašicemi a Zalužicemi, je držitelem titulu Vesnice Jihočeského kraje roku 2017. Jihoceskenovinky.cz informoval Petr Pokorný.

(jv,jihoceskenovinky.cz foto:P.pokorný,Pištín)