Svátek má: Patricie

Regiony

Velikost textu:

Město Český Krumlov dokončilo řadu investičních akcí

Město Český Krumlov dokončilo řadu investičních akcí

Nový chodník, opěrná zeď, parkoviště. Český Krumlov dokončil několik rekonstrukcí, hotová je i první část cyklostezky.

Cyklostezka
8. února 2020 - 07:30

Město Český Krumlov dokončilo v poslední době řadu investičních akcí. Jedná se o rekonstrukce parkovacích ploch, chodníku i rozsáhlé opěrné zdi. V provozu je i nový úsek cyklostezky vedoucí od autobusové zastávky na Špičáku podél Jelení zahrady do Nových Dobrkovic.

Opěrná zeď na třídě Míru. V rozmezí tří let se postupně opravila horní část opěrné zdi na třídě Míru, která byla v havarijním stavu. Provedlo se zpevnění železobetonovým věncem a vyzdění nového kamenného zdiva nad vozovkou.

„Znovu se osadily původní kamenné desky a v místech, kde desky chyběly, byly nově zhotoveny krumlovským kameníkem Václavem Študlarem,“ uvádí starosta Dalibor Carda.

Dál byly provedeny odvodňovací drenáže, nové rozvody kabelů veřejného osvětlení a nové sloupy veřejného osvětlení včetně LED svítidel. Celkové výdaje na opravu opěrné zdi byly ve výši 4,8 milionu korun, z nichž 3,5 milionu korun činila dotace Jihočeského kraje.

Dokončená první část cyklostezky. Na konci minulého roku byla dokončena I. etapa cyklostezky Chvalšinská – autobusová zastávka Špičák, od autobusové zastávky parkem okolo parkoviště v Jelení zahradě podél Chvalšinské ulice přes Nové Dobrkovice s napojením na stávající cyklostezku.

„V rámci prací byly provedeny všechny konstrukční vrstvy včetně nových povrchů, nové lávky přes Polečnici „U Oblouku“, dopravního značení a kolostavů. Dokončenou část cyklostezky lze již používat na základě vydaného rozhodnutí o jejím předčasném užívání,“ dodává starosta.

Zrekonstruované parkoviště U Zelené ratolesti. V rámci druhé etapy rekonstrukce stávajícího parkoviště a komunikací U Zelené ratolesti byly nově opraveny parkovací plochy za bytovými domy čp. 233–238, včetně ploch pro kontejnery a zásobovací rampy. Cena za rekonstrukci činí 3,8 milionu korun.

Zbrusu nový chodník na Špičáku. Podél panelového domu čp. 127–132 na Špičáku je nově opravený chodník, který byl dlouhodobě v neutěšeném stavebně technickém stavu. Chodník je vydlážděný betonovou zámkovou dlažbou, s obrubníky a odvodněním. Sto metrů nového chodníku vyšlo na cca půl milionu korun.

Nová parkovací stání v Zahradní ulici. U bytových domů čp. 136–138 v ulici Zahradní na Vyšehradě byla vybudována nová parkovací stání. Na ploše, kde se donedávna parkovalo v trávě a blátě, vzniklo 15 míst asfaltové komunikace, dlážděný chodník a veřejné osvětlení. Na výsledné podobě se výrazně podíleli sami místní obyvatelé, podle jejichž námětů a přání byl projekt vypracován. Vybudování stálo 1,5 milionu korun.


Podobná úprava se plánuje na jaře v ulici Vyšehrad u bytových domů čp. 183–185. Zde se plánuje rozšíření parkovacích ploch, vybudování nových bezbariérových chodníků a zpevněné kontejnerové stání. Ve svahu nad bytovými domy v místě vyšlapané stezky bude vybudováno terénní schodiště.

Jihoceskenovinky.cz informovala Mgr. Petra Nestávalová, tisková mluvčí města Český Krumlov.

(jv, jihoceskenovinky.cz foto:arch.čk)