Svátek má: Květa

Regiony

Velikost textu:

Jiří Zimola vyhlásil v Jihočeském kraji zákaz rozdělávání ohňů

Jiří Zimola vyhlásil v Jihočeském kraji zákaz rozdělávání ohňů

Hejtman Jihočeského kraje na základě návrhu HZS Jihočeského kraje vydal Rozhodnutí o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.

Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje
27. července 2015 - 10:00

Rozhodnutí je platné na dobu od 13.00 hod. 24. 07. 2015 do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených déletrvajícím suchem na území kraje v důsledku vysokých teplot a dlouhodobé absence dešťových srážek.

Za místa se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se považuje:

a) lesní porosta jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
b) lesopark, park, zahrada a další zeleň,
c) souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru, nebo
d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a přenesení požáru,
e) objekty pro skladování sena, slámy, úsušků nebo obilovin nebo volné sklady sena nebo slámy do objemu 4000 m3.

Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí nařízení zakazuje:
a) spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
b) používání pyrotechnických výrobků,
c) používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně, svítící munice nebo jiné osvětlovací prostředky,
d) jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostním opatřením k zamezení vzniku požáru,
e) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek),
Dále se zakazuje v místech zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (viz. výše):
f) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
g) odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
h) používání mechanizačních prostředků při lesních a polních pracích, které nejsou opatřeny lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím vzniku požáru,
i) jízda motorových vozidel po lesních a polních cestách a suchých travních porostech, vyjma motorových vozidel určených k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích nebo zabezpečujících opatření po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a individuální rekreaci.

Písek: Neplýtvejte vodou, nerozdělávejte otevřené ohně!

Jihoceskenovinky.cz informoval Mgr. Jakub Straka za Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice.

(jv,Jihoceskenovinky.cz foto:arch.hzs)