Svátek má: Běla

Regiony

Velikost textu:

Číslo 112 slaví v neděli 11.února své další narozeniny

Číslo 112 slaví v neděli 11.února své další narozeniny

Jedna a jedna jsou dvě. Jedenáct a dvojka je jedenáctý únor. Jedna, jedna, dva je sto dvanáct. Jiné datum než jedenáctý únor snad ani nemohlo být pro Evropský den tísňové linky 112 stanoveno.

Ilustrační foto
10. února 2018 - 07:30

1 + 1 = 2 neboli 11. 2. neboli 112! Díky těmto pomůckám je evropské číslo tísňové linky 112 snadno naučitelné, snadno zapamatovatelné, snadno použitelné. A právě číslo 112 slaví v neděli 11. února své další narozeniny.

Smyslem vytvoření jednotného čísla tísňového volání bylo poskytnout obyvatelům možnost v okamžiku, kdy se dostanou do jakékoli nouze, obrátit se na stejném telefonním čísle, zdarma, nepřetržitě, z jakéhokoliv telefonního přístroje na záchranné složky, a to nejen ve své zemi, ale i při cestování nebo při pobytu v zahraničí.

Jaké jsou přínosy tísňové linky 112?
 • V ČR funguje 14 telefonních center linky 112, která jsou v rámci celé republiky navzájem hlasově i datově propojena,
 • telefonní centra jsou vzájemně zastupitelná, tj. v případě přetížení nebo výpadku centra v jednom kraji jsou hovory na linku 112 automaticky přesměrovány na další telefonní centra tísňového volání 112 tak, že volající toto přesměrování nepozná,
 • na tísňovou linku 112 se lze dovolat bez SIM karty a bez kreditu, k dovolání postačí signál alespoň jednoho mobilního operátora.
 • operátoři tísňové linky 112 ze systému identifikují přesnou adresu při volání z pevné telefonní stanice, identifikují telefonního operátora a polohu mobilního telefonu, na monitorech se jim na mapě zobrazí místo události, systém dále umožňuje vzájemné zálohování technologií, nezávislé telefonní spojení, jazykovou podporu, přepojování hlasových kanálů včetně předávání datové věty se všemi potřebnými údaji včetně hlasu na příslušné místo řešené události,
 • hovory na lince 112 jsou odbavovány nejen v češtině, ale i angličtině a němčině, v případě potřeby mají k dispozici softwarovou podporu i v dalších světových jazycích.

Co je na lince 112 zajímavého?

 • O zavedení jednotného evropského čísla tísňového volání 112 ve všech členských státech EU rozhodla Rada Evropských společenství již v roce 1991,
 • až do roku 1998 byl na lince 112 přesný čas,
 • od roku 2003 funguje tísňová linka ve všech telefonních sítích (do této doby byla linka funkční pouze v mobilních sítích),
 • ostrý provoz byl v České republice zahájen v dubnu 2004 v call-centru HZS hl. města Prahy při pořádání mistrovství světa v ledním hokeji,
 • od roku 2005 tísňová linka funguje ve všech čtrnácti krajích České republiky,
 • jednotné evropské číslo tísňového volání 112 v současnosti slouží nejen více než půlmiliardě občanů ze všech 28 členských států Evropské unie, ale je zavedeno také vně unii v Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku, Turecku a na Islandu,
 • v Andoře je číslo 112 tísňovou linkou horské služby,
 • linka 112 není v Evropě zavedena v Albánii, Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Makedonii, Moldavsku, Rusku a Srbsku,
 • ve většině států včetně ČR funguje číslo 112 společně s dříve zavedenými národními čísly tísňového volání,
 • naopak jediným tísňovým číslem je číslo 112 v Dánsku, Estonsku, Finsku, Litvě, Lucembursku, Nizozemsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Švédsku a na Islandu, Kypru a Maltě,
 • hovory jsou přijímány policií nebo hasičským sborem, v některých státech orgány civilní ochrany (Lucembursko, Slovensko), speciální státní organizací (Finsko, Rumunsko, Bulharsko) nebo speciálními call-centry telekomunikačních operátorů (Irsko, Řecko, Švédsko, Spojené království).

Kdy volat linku 112?
 • Pokud potřebujete pomoc hasičů, v případě rozsáhlejších mimořádných událostí, kdy je nutná spolupráce dvou a více záchranných složek,
 • při cestách do zahraničí,
 • pokud si v krizi nedokážete vzpomenout na jiná tísňová čísla nebo si nejste jisti,
 • linku 112 mohou využít osoby nehovořící česky,
 • linka 112 je v ČR universální tísňovou linkou, jejímž prostřednictvím se lze dovolat pomoci i policie či zdravotnické záchranné služby.

Jak volat na linku 112?
 • Myslete především na to, že pro operátory tísňové linky je velmi důležité, aby získali základní údaje o události, kterou chcete ohlásit,
 • zachovejte rozvahu a klid,
 • pokud se Vám ozve operátor jiné složky, než jste chtěli volat, nezavěšujte. Je možné, že jste omylem zavolali jiné tísňové číslo. Vaše ohlášení události bude zaznamenáno a okamžitě předáno příslušné složce,
 • sdělte, co se stalo, kde se událost stala, nahlaste své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte.
 • klidně odpovězte na doplňující otázky operátorů, jsou nezbytné proto, aby mohli co nejlépe vyhodnotit vaši situaci a co nejrychleji a nejefektivněji pomoci,
 • nezavěšujte, dokud Vás k tomu operátor nevyzve.


Statistické údaje telefonních center tísňového volání: Za loňský rok operátoři linky 112 odbavili v celé České republice 2 991 669 hovorů. Z tohoto počtu bylo 2 601 939 volání na linku 112 a 3890 730 na linku 150.

Ze všech hovorů pak založili téměř 300 000 datových vět, které rozeslali na operační střediska HZS krajů, Policie ČR a dispečinky Zdravotnických záchranných služeb. Nejvíce datových vět bylo na dispečinky ZZS, a to více než sto tři tisíce. Na operační střediska hasičských sborů operátoři odeslali téměř 85 000 datových vět, na operační střediska Policie ČR pak skoro 106 000 datových vět.

V Jihočeském kraji je telefonní centrum tísňového volání v budově Krajského ředitelství HZS Jihočeského kraje. Vzhledem k velikosti našeho kraje a počtu obyvatel musí být na jihočeském TCTV aktivně a trvale přihlášeni minimálně dva operátoři linky 112. Směny jsou ale obsazeny tak, že je přítomno a tedy „zalogováno“ více operátorů.

Statistiky HZS Jihočeského kraje uvádějí, že v Jihočeském kraji operátorky a operátoři tísňové linky přijali v roce 2017 166 036 hovorů (v rozložení 142 712 na tísňovou linku 112 a 23 324 hovorů na linku 150). Ze všech hovorů pak založili téměř 18 tisíc datových vět, které rozeslali většinou na vlastní operační středisko HZS Jihočeského kraje, na jihočeské operační středisko Policie ČR a dispečink Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Přibližně jeden tisíc datových vět pak z jihočeského centra tísňového volání putovalo do jiných krajů.

Nejvíce „jihočeských“ datových vět bylo na dispečinky ZZS – 6 224. Jen o něco málo méně, a to 6 071 datových vět, odešlo na operační střediska hasičských sborů a 5 601 datových vět poslali operátoři na operační střediska Policie ČR.

Jihoceskenovinky.cz informovala Vendula Matějů, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v Českých Budějovicích.

(jv,jihoceskenovinky.cz foto:arch.hzs)