Svátek má: Ingrid

Regiony

Velikost textu:

Jak bude v Táboře vypadat očkování proti covidu?

Jak bude v Táboře vypadat očkování proti covidu?

Průběh vakcinace hýbe děním posledních dnů, záběry na vpichovanou jehlu vidíme v každém zpravodajství.

Tábor
11. ledna 2021 - 07:30

Není divu. Výsledky intenzivní práce vědeckých týmů z různých zemí mohou být nejrychlejší cestou k normálu, nejkratším nasměrováním k otevření společnosti.

Princip je jednoduchý. Nyní leží v nemocnicích 71% pacientů s covidem starších 60 let. Potřebují odbornou péči, protože mají těžší průběh nemoci a jsou mnohdy odkázáni na plicní ventilaci. Očkování zajistí lidskému organismu ochranu před virem na několik měsíců, pravděpodobně alespoň na půl roku. Ne stoprocentně zcela, i očkovaný může virus přenášet. Ale zabrání těžkému průběhu a nemocniční péči. Nedojde k situaci, kdy nebudou pro nemocné lůžka a přístroje. Uleví dlouho přetíženým nemocničním pracovníkům. Zachrání mnoho životů, kterých mohou být v republice desítky tisíc.

Bude-li tedy chráněna především věková skupina 60+ spolu s lidmi s rizikovými faktory, nebude nutné zavírat, otevírat a znovu zavírat sport, školy, kulturu, restaurace a další život. Pak nebudou nemocnice neustále balancovat na hraně svých kapacit, zdravotničtí pracovníci se budou moci věnovat i odkladné péči, nebude hrozit všudypřítomné svírající dilema, co je přednější, zda lidské životy, nebo ekonomická i duševní devastace.

Jihočeskému kraji chodí stejně jako ostatním krajům už více než týden první dodávky vakcín, které v nemocnicích stíhají obratem očkovat. V Táboře bylo dosud vakcinováno 2/3 pracovníků nemocnice, kteří projevili zájem, v pátek 8. ledna se očkovalo G-centrum a bude se plynule pokračovat v dalších domovech pro seniory na okrese. Na řadu přijdou další profese jako policisté a hasiči. Kraj bude mít do konce ledna k dispozici odhadem 12.000 vakcín, které také stačí záhy vyočkovat.

V okrese Tábor je 28996 občanů starších 60 let. Kdyby se nám v únoru a březnu povedlo co nejmasivněji tuto skupinu ochránit očkováním, budeme zase blíže svobodnější společenské situaci. Velmi vítám viditelnou aktivitu jihočeského hejtmana Martina Kuby a krajskou Vakcinační strategii. Počítá s tím, že v případě dostatečných dodávek vakcín budou větší města v kraji připravena na co nejširší aplikaci dávek. Abychom odbavili maximální množství lidí najednou, procházíme pod supervizí táborské nemocnice vhodné prostory ve městě. Kromě bývalého (myšleno současného, psychiatrie brzy otevře nový pavilon) pavilonu psychiatrie v areálu nemocnice je to hlavně zimní stadion. Je od nemocnice nedaleko, má v okolí možnosti parkování, je bezbariérově přístupný, dostatečně vzdušný, přehledný na orientaci. Dále se díky nabídce provozovatele nabízí kulturní dům Milenium.


Město Tábor tedy může zajistit dostatečně velké objekty, aby v březnu, ale v případě optimálního počtu vakcín už v únoru, mohli zdravotníci masivně vakcinovat. Podle předběžných odhadů by to mohlo být kolem 1000 očkovaných denně. Aby bylo vše plynulé a přehledné, vyžaduje celý provoz centra správné personální zajištění. Na jednoho lékaře a dvě sestry připadá kolem 5 dalších pracovníků, jak administrativních, tak organizačních. Tady jsme připraveni zajistit výpomoc pracovníky úřadu a Městské policie, hlásí se policisté, hasiči i dobrovolníci. Věřím, že to připravíme dobře a brzy. V příštím týdnu proběhnou prohlídky vytipovaných objektů za účasti pana hejtmana, ředitele nemocnice i architekta, který provozní dispozici centra bude navrhovat. O tomto víkendu se první velké středisko začne budovat v Českých Budějovicích na Výstavišti a v okresních městech by měla být vakcinační centra připravena do tří týdnů.

"Děkujeme všem, kteří aktivně vytrvale pracují na všemožných úsecích krizové situace, ale taky těm, kteří pomáhají udržení rovnováhy ve společnosti byť jen zachováním chladné hlavy, pěstováním optimismu v duši nebo prostým nešířením nesmyslů, které se okolo seriózně a vědecky podloženého principu vakcinace někdy rojí," dodává Štěpán Pavlík, starosta Tábora.

Jihočeskénovinky.cz informoval Mgr. Luboš Dvořák, mluvčí MěÚ Tábor.

(jv,jihoceskenovinky.cz,foto:měú,)