Svátek má: Zdeněk

Regiony

Velikost textu:

Jarní migrace obojživelníků v lokalitě U Vodáka

Jarní migrace obojživelníků v lokalitě U Vodáka

Město Písek zastoupené odborem životního prostředí přistoupilo v letošním roce opět k realizaci opatření na záchranu žab a ostatních obojživelníků při jarní migraci v lokalitě U Vodáka v Písku.

Záchrana žab v lokalitě U Vodáka
18.březen 2017 - 07:30
Ochranná opatření navazují na úspěšně realizovanou akci v roce 2016, kdy se podařilo pomocí kombinace naváděcích zábran, sběrných nádob a podchodů ochránit před koly aut značné množství žab a čolků. Vzhledem k ideálním podmínkám pro obojživelníky v lokalitě U Vodáka, zde každoročně dochází k silné migraci těchto zvláště chráněných živočichů. Vinou automobilové dopravy však docházelo k obrovským ztrátám populace obojživelníků v době jarní migrace.

Realizace dočasných naváděcích zábran pro obojživelníky bude letos provedena dne 17.03.2017 (pátek). Ve spolupráci s Lesnickými školami Písek bude nainstalováno více než 400 m speciálních zábran a 8 sběrných nádob. V části komunikace, kde není možné instalovat zábrany, bude pro zajištění nerušené migrace obojživelníků přes vozovku ode dne 22.03.2017 (středa) na dobu nezbytně nutnou uzavřena místní komunikace III. třídy č. 4c – část Ulice Na Trubách v délce 585 m se schválenou objízdnou trasou. Po ukončení migrace bude uzavírka znovu otevřena pro běžný automobilový provoz.


„Žádáme návštěvníky předmětné lokality, aby dodržovali instrukce uvedené na informačních tabulích a nedotýkali se zábran ani migrujících živočichů a dodržovali objízdnou trasu uzavírky," informoval Ing. Miloslav Šatra - vedoucí odboru životního prostředí.

Jihoceskenovinky.cz informovala Bc. Kristýna Barchini  tisková mluvčí Městského úřadu Písek.

(jv,jihoceskenovinky.cz foto:měú)