Svátek má: Hedvika

Regiony

Velikost textu:

Kraj potrápily tropické dny, nebezpečí požárů však stále trvá

Kraj potrápily tropické dny, nebezpečí požárů však stále trvá

Jihočeský kraj v minulých dnech zasáhla vlna veder, kdy se teploty často pohybovaly vysoko nad 30 °C. S horkým a suchým počasím se tak pravidelně zvyšuje i počet požárů, ke kterým vyjíždějí jednotky hasičů.

Ilustrační foto
11. července 2019 - 07:30

V prvním červencovém týdnu evidujeme v našich statistikách 39 požárů, z toho 28 tvoří požáry trav, strnišť, lesů či lesní hrabanky. V porovnání se začátkem loňských letních prázdnin se jedná o výrazný nárůst. Ve stejném týdnu roku 2018 jsme zasahovali „pouze“ u 11 požárů porostů.

Podle meteorologických předpovědí v těchto dnech neočekáváme již tropické teploty, ale také žádné srážky. Výstraha ČHMÚ na nebezpečí požárů tak stále trvá. A kombinace ohně, teplého vzduchu a suchých porostů je z pohledu hasičů velmi riziková. Obzvláště v přírodě může napáchat značné škody.

Proto zde uvádíme několik rad od hasičů, jak v přírodě nezpůsobit požár a neohrozit tím sebe či další osoby:
 • V přírodě se pokud můžete, vyhněte použití zdrojů otevřeného ohně (sirky, cigareta, zapalovač, vařič). Stačí málo, třeba nenápadná jiskra spadlá do jehličí, a můžete svou neopatrností způsobit požár.
 • Nezapomeňte, že v lesích je celoročně zakázáno kouřit, zakázáno je samozřejmě i odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.
 • Pokud budete rozdělávat otevřený oheň, je toto možné jen na místě vzdáleném minimálně 50 metrů od okraje lesa a 100 metrů od stohů. Zcela zakázáno je rozdělávat oheň na místech se vzrostlým porostem (lesy, louky, pole i strniště). V případě porušení tohoto nařízení můžete být pokutováni až do výše 15 000,-, pokud dojde k požáru a nejedná se o trestný čin (nevznikne škoda vyššího rozsahu), sankce se může vyšplhat až na 25 000,-.
 • Nikdy nerozdělávejte oheň pod větvemi stromů, na pasekách, v blízkosti křovin, ve vysoké trávě, poblíž zemědělských plodin a stohů. Ideální pro rozdělání ohně je hliněný podklad.
 • Při teplém a suchém počasí a za silného větru doporučujeme v přírodě nebo na volném prostranství oheň vůbec nerozdělávat.
 • Od hořícího ohně neodcházejte, dohlížejte na něj, po skončení pálení jej důkladně zalijte vodou, vyhrabte zbytky dřeva, spáleniště s popelem překryjte vrstvou zeminy.
 • Dodržujte zákaz vypalování trávy a porostů.

Na co dalšího si při v létě dát pozor:
 • Vyhněte se nebezpečné manipulaci s vysoce hořlavými kapalinami (benzín, nafta, barvy, petrolej, olej). Při vysokých teplotách se více odpařují a tím pádem roste i riziko, že dojde ke vznícení a výbuchu jejich hořlavých výparů. Hořlavé kapaliny skladujte v souladu s návodem výrobce, v uzavřených nádobách na bezpečných místech z dosahu dětí, rozhodně ne v blízkosti zdroje otevřeného ohně (svařování, topidla) a ani na slunci. Hořlavé kapaliny neukládejte ve společných a ve sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízení. Pamatujte, že v běžné garáži lze uskladnit maximálně 40 litrů pohonných hmot (pro nákladní automobil 80 litrů).
 • Při vysokých teplotách roste riziko i při zacházení s hořlavými plyny. Např. plynový zapalovač ponechaný za sklem automobilu vystavenému vysokým teplotám představuje doslova časovanou bombu, která dokáže vašeho plechového miláčka nejen těžce poškodit, ale způsobit i vážná zranění.
 • Se zvýšenou opatrností je nutné zacházet i s plynovými spotřebiči (např. přenosný propanbutanový vařič). Ty by neměly být vystaveny vysokým teplotám a nadměrným tlakům. Plynové spotřebiče neumísťujte v blízkosti hořlavých látek a zdrojů hoření – nekuřte u nich!!! Nádoby s hořlavými plyny, tedy ani propanbutanové lahve, se nesmí skladovat v prostorách pod úrovní okolního terénu, kotelnách, garážích nebo společných prostorách bytových domů či ubytovacích zařízení – např. ložnici. Propan-butan je totiž těžší než vzduch, mohl by se tedy hromadit u země či v prohlubních, což zvyšuje riziko požáru nebo výbuchu. Lahve s plynem umísťuje ve snadno přístupných a větraných prostorách, zamezte ale přístup dětem k nim.
 • Požár může způsobit i rozžhavený výfuk (katalyzátor) automobilu, který se dostane příliš blízko suché trávy či jiných hořlavin. Proto pozor na parkování aut v přírodě.

Tři v jednom. Na Písecku u nehod zasahovali hasiči i záchranáři

V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou až do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč. Zákon o požární ochraně hovoří v tomto případě jasně: fyzické osoby, ale také právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru. Jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár.


A k létu a prázdninám také neodmyslitelně patří také koupání. Připomeňme si, na co je třeba myslet při koupání či sjíždění vodních toků:
 • Nikdy neskákejte do vody uhřátí, hrozí nebezpečí srdečního selhání a utonutí.
 • Nikdy neskákejte do neznámé vody, nevíte, jak je hluboká nebo zda se pod hladinou neskrývají kameny nebo jiné nebezpečné předměty.
 • Nikdy nepřeceňujte své plavecké schopnosti a i také v případě, že jste dobrými plavci, vždy počítejte např. s možnými svalovými křečemi, podchlazením či náhlou změnou počasí.
 • Nikdy se nekoupejte, pokud jste pod vlivem alkoholu.
 • Nikdy se nekoupejte za tmy, kdy hrozí ztráta orientace.
 • Nikdy nechoďte do vody za bouřky.
 • Při vodáctví hrozí největší nebezpečí při sjíždění splavů, nezapomínejte proto na nezbytné vodácké vybavení, jako jsou helmy a vesty.
 • Nenechávejte jet na lodi či raftu samotné děti, v každé lodi by měla být zkušená dospělá osoba.
 • Pozor na pohyb na březích, které mohou být podemleté a kde může dojít k uklouznutí a následnému pádu do vody.

Pokud se někdo začne topit, snažte se mu nejdříve pomoci sami. Opět ale platí, že nikdy nepřeceňujte své síly!!! Pokud na záchranu sami nestačíte, co nejrychleji přivolejte pomoc z okolí, a zavolejte záchranáře. Snažte si co nejlépe zapamatovat místo, kde jste tonoucího naposledy viděli.  

Jihoceskenovinky.cz informovala Vendula Matějů, tisková mluvčí HZS Jihočeského kraje, České Budějovice.

(jv,jihoceskenovinky.cz foto:hzs)