Svátek má: Erika

Regiony

Velikost textu:

Loni lidé v Táboře vytřídili 1500 tun separovaných odpadů

Loni lidé v Táboře vytřídili 1500 tun separovaných odpadů

Nejsnazším způsobem, jak odstranit odpady, je jejich odvoz na skládku, ale to v budoucnosti už nebude pravdou.

Tříděný odpad
9. března 2023 - 07:30

Jak zdůraznila Lenka Koubková z městského Odboru životního prostředí (OŽP), máme povinnosti, které na nás klade legislativa, a to do roku 2030 materiálově využít 60 % všech komunálních odpadů. Nejsnadnější cesta je třídit odpady důsledně už v domácnosti. K tomuto účelu poskytuje městský OŽP všem domácnostem třídící tašky. Stačí si pro ně zajít na úřad do budovy bývalé Tabačky na Husově náměstí.

„Následovat musí asi nejobtížnější krok, a to odnést vše ke kontejnerům na tříděný odpad a odložit podle jednotlivých komodit do příslušných nádob. Od doby, kdy se začínalo s tříděním, se snažíme tento krok občanům co nejvíce usnadnit a přiblížit jim kontejnery, jak to jen jde,“ uvedla Lenka Koubková, která od 1. dubna převezme OŽP jako vedoucí.

V současné době má Tábor 187 separačních hnízd a docházková vzdálenost je ve většině případů pod 100 metrů. Také je to na výtěžnosti sběru znát. V roce 2022 vytřídili obyvatelé Tábora 699 t papíru, 310 t plastů, 475 t skla a 16 t drobných kovů. Celkem 1500 t separovaných odpadů. (Pro porovnání před 15 lety to bylo 723 t a před 10 lety 1307 t.) K tomu můžeme připočítat ještě 144 t textilu, obuvi a hraček a 1547 t biologicky rozložitelných odpadů. Celkem tedy 3191 t odděleně shromážděných a materiálově využitelných odpadů.

„Za to patří všech obyvatelům velký dík.  Nesmíme ale usnout na vavřínech. Množství některých komodit poslední rok mírně kleslo. Zřejmě i vlivem ceny druhotných surovin ve sběrnách, kde se za některé z nich občas platí,“ míní Lenka Koubková.

Snahou města Tábor v dalších letech bude, aby přiměl k třídění odpadů i ty, kteří zatím třídit nechtějí, protože mají pocit, že je to zbytečné.

Hasiči využili počasí a vrby u Jordánu začali kácet dříve

„Věřte, že není. Ze všech vytříděných odpadů skončí po přetřídění na skládce jen opravdu mizivá část. V současné době je to dvě až tři procenta. Vše ostatní se materiálově nebo energeticky využije,“ vysvětlila Lenka Koubková. Má to smysl, třiďte odpad.

Jihoceskenovinky.cz informoval Mgr. Luboš Dvořák, mluvčí Městského úřadu v Táboře.

(jv,jihoceskenovinky.cz foto:měú)Souhlasíte s vyjádřením olympionika Davida Svobody, že politika do sportu nepatří?

Ano
transparent.gif transparent.gif
51%
Ne
transparent.gif transparent.gif
24%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
25%