Svátek má: Taťána

Regiony

Velikost textu:

Město Český Krumlov otevírá programy finanční podpory

Město Český Krumlov otevírá programy finanční podpory

Možnost získat finance na činnosti, které přispívají k rozvoji života obyvatel v Českém Krumlově, mají nyní nejrůznější organizace, spolky a sdružení.

Český Krumlov
3. února 2019 - 07:30

Město Český Krumlov právě otevírá příjem žádostí o dotace z programů podpory, ve kterých rozdělí přes osm milionů korun. Žádosti o dotaci lze podávat od 1. do 15. února v oblasti kultury, zahraniční spolupráce, sociálních a souvisejících služeb, sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže.

Město Český Krumlov každoročně připravuje a poskytuje ze svého rozpočtu dotace, které směřují na podporu aktivit rozvíjejících a obohacujících život ve městě. V pěti programech podpory město rozdělí celkem 8 224 000 korun. Do programů se mohou přihlásit fyzické osoby i organizace od 1. do 15. února 2019.

Cílem Programu podpory kultury je podpora kulturních aktivit v Českém Krumlově s důrazem na rozšíření a co nejlepší využití kulturního potenciálu města. Základní filozofií je respektování rozmanitosti a rozdílnosti kulturních aktivit.

„Prioritou je podpora celoroční činnosti místních kulturních organizací s důrazem na aktivity dětí a mládeže, kulturních projektů, které svým významem přispívají k prestiži města jako kulturního centra jižních Čech,“ uvádí starosta Dalibor Carda.

Město také cílí na podporu inovativních projektů v oblasti kultury, osvětově-vzdělávacích aktivit zvyšujících znalosti, schopnosti a dovednosti obyvatel v oblasti umění a pestré kulturní nabídky pro všechny věkové kategorie.

Program podpory sociálních a souvisejících služeb si klade za cíl udržet stávající síť sociálních služeb a jejich registrovaných poskytovatelů, podporovat její rozvoj a činnosti zaměřené na zkvalitnění poskytovaných služeb a dále dlouhodobých služeb a programů, které se sociálními službami souvisejí, navazují na ně, nebo s nimi úzce spolupracují.

Největší objem finančních prostředků v rozpočtu města je vyčleněn na projekty předkládané v Programu podpory sportu. Dotace budou tradičně rozdělovány na činnost sportovních oddílů pro mládež do 18 let s členskou základnou tvořenou občany z Českého Krumlova a okolí, na úhradu nájemného ve sportovních zařízeních zřizovaných městem, příp. v cizích sportovních zařízeních provozujících činnost na území města a na opravu a údržbu sportovišť na území města ve vlastnictví klubů, sloužících k organizovanému sportování mládeže.

Na podporu aktivit a činností v oblasti volného času, ať již pro organizované, či neorganizované děti a mládež je zaměřen Program podpory volnočasových aktivit. Podpořeny mohou být jak jednorázové akce, tak i projekty střednědobého a krátkodobého charakteru.

Program podpory zahraniční spolupráce si klade za cíl podpořit projekty, které probíhají ve spolupráci s oficiálními partnerskými městy Českého Krumlova, jimiž jsou Hauzenberg (Německo), Llanwrtyd Wells (Velká Británie), Miami Beach (USA, Florida), San Gimignano (Itálie), Slovenj Gradec (Slovinsko) a Vöcklabruck (Rakousko).


Pro jednotlivé oblasti jsou v rozpočtu města vyčleněny následující maximální finanční prostředky, které budou rozděleny mezi žadatele.

Program podpory  -  Alokace v r. 2019
  • kultura  -  1 451 000 Kč
  • zahraniční spolupráce  -  70 000 Kč
  • sociální a související služby (komunitní plánování)  -  1 288 000 Kč
  • volnočasové aktivity dětí a mládeže ve městě  -  181 000 Kč
  • sport ve městě  -  5 360 000 Kč
  • CELKEM:    8 224 000 Kč

Pravidla programů, formuláře žádostí a další informace najdou zájemci na webových stránkách města.

Jihoceskenovinky.cz informovala Mgr. Petra Nestávalová, tisková mluvčí města Český Krumlov.

(jv,jihoceskenovinky.cz foto:arch)