Svátek má: Zdeněk

Regiony

Velikost textu:

Město Tábor chce oživit kulturní dění ve městě i za pomoci dotací

Město Tábor chce oživit kulturní dění ve městě i za pomoci dotací

Město Tábor, odbor kultury a cestovního ruchu, vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o dotaci z Programu na podporu kultury – kulturní oživení města Tábor v letech 2016 - 2020.  

Tábor
8.březen 2017 - 07:30
O dotaci z tohoto programu mohou požádat fyzické i právnické osoby, které budou v roce 2017 na území města Tábor realizovat kulturní projekty v těchto oblastech:
1.    Divadlo, film, poezie, próza
2.    Hudba, tanec, zpěv
3.    Výtvarné umění
4.    Historické aktivity a místní speciality
5.    Umění na sídlištích, periferiích i v příměstských částech
6.    Literárně-publikační projekty

Program je zaměřen na podporu větších kulturních projektů s důrazem na pestrost programové nabídky, nebo podporu neziskových aktivit s ohledem na časový harmonogram pokrytí průběhu roku. Dále je zaměřen na podporu a prezentaci výtvarného umění a na podporu literárně - vydavatelské činnosti v obsahové vazbě na město Tábor.


Celková výše finančních prostředků vyčleněných pro program v roce 2017 činí 415.000,- Kč.  Termín pro předkládání žádosti o dotace z tohoto programu je od 19. 2. 2017 do 19. 4. 2017. Maximální výše poskytnuté dotace může činit 70% celkových nákladů na projekt s výjimkou dotace do 5.000,- Kč.

Žádosti o dotaci lze podat poštou nebo osobně na podatelnu MěÚ Tábor. Podrobné podmínky pro poskytnutí dotací naleznete v uvedeném dotačním programu, který je zveřejněn společně s platnými formuláři žádostí o dotace na rok 2017 na webových stránkách města Tábor. Jihoceskenovinky.cz informoval Ing. Lubomír Šrámek, tajemník Městského úřadu Tábor.

(jv,jihoceskenovinky.cz foto:arch.měú)