Svátek má: Brigita

Regiony

Velikost textu:

Město Tábor nově podpoří environmentální vzdělávání

Město Tábor nově podpoří environmentální vzdělávání

Město Tábor vyhlásilo v pátek 1. prosince 2017 výzvu dotačního programu zaměřeného na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v letech 2018–2020.

Tábor
6. ledna 2018 - 07:30

Cílem nového programu je motivace občanů města k odpovědnému zacházení s přírodou a přírodními zdroji a k odpovědnému spotřebitelskému i společenskému jednání. Projekty předkládané do tohoto projekty mohou být zaměřeny jak na děti a mládež, tak na dospělé. Pro rok 2018 je do programu navrženo k rozdělení 300 tis. Kč. Příjem žádostí probíhá od 1. ledna do 15. února 2018.

Cílem programu je podpora občanských aktivit směřujících k rozvoji environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území města Tábora. Program je zaměřen na podporu environmentálních projektů v mateřských, základních a středních školách, na volnočasové environmentální projekty pro děti a mládež a na environmentální vzdělávání dospělých. Program není určen na podporu obecné činnosti žadatele.

Projekty je možné realizovat od 1. ledna do 30. listopadu příslušného roku na území města Tábora, případně mimo ně pod podmínkou, že výstupy projektu budou využity na území města. Minimální spoluúčast žadatele je stanovena na 30 %, přičemž jeden projekt může být podpořen maximální částkou 50 tis. Kč. Příjemcem dotace mohou být právnické osoby a podnikající i nepodnikající fyzické osoby, realizující příslušné vzdělávací a osvětové projekty na území města Tábora.


Vznik nového dotačního programu věnovaného environmentální výchově iniciovala v roce 2016 místostarostka Michaela Petrová. Poté byl ve spolupráci s Komisí životního prostředí, Zdravého města a MA21 zpracován návrh pravidel programu. Vyhlášení programu schválilo Zastupitelstvo města Tábora na svém jednání dne 24. dubna 2017.

Jihoceskenovinky.cz informoval Ing. Lubomír Šrámek, tajemník Městského úřadu Tábor.

(jv,jihoceskenovinky.cz foto:arch)