Svátek má: Barbora

Regiony

Velikost textu:

Město Tábor upraví stavidla nádrže Jordán

Město Tábor upraví stavidla nádrže Jordán

Odbor investic a strukturálních fondů (OIaSF) připravuje akci s názvem „Úprava stavidel vodního díla (VD) Jordán“.

Stavidla
11. listopadu 2020 - 07:30

Spočívat bude ve výměně stávající stavidlové tabule za novou, která bude výškově korespondovat s provozní hladinou VD Jordán. Stavidlová tabule je složena ze dřevěných fošen z dubového dřeva nejvyšší kvalitativní třídy.

„Fošny budou opatřeny drážkou, do které se vloží dubové pero. Takto vzniklá stavidlová tabule bude na každé straně pevně spojena dvojicí ocelových pásovin a šroubů. Nad fošny bude vložen a sešroubován mezi pásoviny ocelový hranol. Spojovací prostředky budou v provedení nerez a ocelové prvky budou natřeny polymerátovou barvou,“ odborně akci za Město Tábor vysvětlil Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb OISF.  

Pro realizaci výměny stavidlové tabule je nutno snížit hladinu Jordánu (zhruba o 67 centimetrů) tak, aby nedocházelo k zaplavování prostoru stavidel. Snižování hladiny započalo v průběhu října, nicméně ho negativně ovlivnily deště a snížená hladina opět stoupla.

„Tím došlo k posunu zahájení akce, kdy oproti původnímu plánu dojde asi k týdennímu posunu a pokud opět nepřijdou zvýšené srážky, bude možno začít s úpravou stavidel přibližně v polovině listopadu,“ uvedl Pavel Stolař.

Práce provede firma DAICH. Oprava potrvá 30 kalendářních dnů, to znamená, že skončí zhruba v půlce prosince. Cena těchto prací je 154 610 Kč vč. DPH.

Táborští radní schválili dodatek o zajištění péče o opuštěné psy

Jihočeskénovinky.cz informoval Mgr. Luboš Dvořák, mluvčí MěÚ Tábor.

(jv,jihoceskenovinky.cz,foto:měú)