Svátek má: Nina

Regiony

Velikost textu:

Na českobudějovickém náměstí je nová výstava BEZ PŮDY TO NEPŮJDE

Na českobudějovickém náměstí je nová výstava BEZ PŮDY TO NEPŮJDE

Nová velkoformátová výstava o půdě je od 22. června do 22.července 2020 k vidění na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích.

Výstava
25. června 2020 - 07:30

Výstavu připravili vědci z Ústavu půdní biologie Biologického centra Akademie věd ČR s cílem upozornit na to, jaký má půda význam pro náš život, v jakém je v současné době stavu, jak je využívána a současně poškozována. Zájemci se na výstavě např. dozvědí, kolik je na světě i u nás půdy, v jakém je stavu, nebo jak se za posledních třicet let obměnily pěstované plodiny. Stěžejní informace o půdě pak doplňuje několik příkladů z výzkumu českobudějovických půdních biologů.

„Je zřejmé, že rostoucí lidská populace vyžaduje stále více potravin a že význam a hodnota půdy se budou zvyšovat. Tím, jak člověk půdu využívá pro pěstování plodin, ji zároveň téměř vždy poškozuje. Správným a citlivým hospodařením lze ovšem negativní vlivy omezit, ale způsob zemědělství převažující v České republice i jinde v Evropě a ve světě bohužel způsobuje trvalé poškozování mnoha půdních vlastností,“ říká hlavní autor výstavy Miloslav Šimek.

V České republice se v posledních asi 30 letech zásadně změnilo využití zemědělské půdy: ubylo například brambor, lnu, luskovin i pícnin na orné půdě a o více než 400 procent narostla výměra ozimé řepky. Úbytek pícnin souvisí s jejich nižší potřebou, neboť se zásadně snížily stavy hospodářských zvířat. To má i ten důsledek, že není k dispozici dostatek organických hnojiv pro pravidelné přídavky do půdy, a její poškození se tak stále prohlubuje. Kromě produkce potravin má půda nezastupitelný význam v krajině, kde jímá a čistí vodu, rozkládá organické látky a spoluvytváří zdravé životní prostředí.

„Ve zdravé půdě se také rozkládá naprostá většina nebezpečných chemikálií, které do prostředí vnáší člověk, ať jsou to hnojiva, pesticidy, kosmetické a čistící přípravky nebo léčiva,“ dodává profesor Šimek, jenž se dlouhodobě zabývá společenstvy půdních mikroorganismů a při svých popularizační aktivitách pro širokou veřejnost upozorňuje na nutnost ochrany půdy a jejího udržitelného využívání.Druhá polovina výstavních panelů přináší informace o aktuálním výzkumu půd. Představuje např. unikátní experimentální povodí na Sokolovsku, tajemnou populaci žížal z Amatérské jeskyně v Moravském krasu, viníka obecné strupovitostí hlíz brambor, nebo půdní živočichy, kteří jsou přeborníky na přežití extrémních podmínek v polárních půdách. Jeden panel je věnován i revitalizaci rašelinišť na Šumavě, kterou spolu s řadou dalších institucí řeší odborníci ze spolupracující Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.

Jihoceskenovinky.cz informovala Mgr. Daniela Procházková, referentka publicity, Biologické centrum AV ČR.

(jv,jihoceskenovinky.cz foto:bcavčr)