Svátek má: Hana

Regiony

Velikost textu:

O peníze z Táborské kádě se bude žádat do pátku 4. září 2020

O peníze z Táborské kádě se bude žádat do pátku 4. září 2020

Radní města Tábora schválili na svém 32.zasedání 13.července 2020 výzvu na poskytnutí finančních prostředků z transparentního účtu Táborská káď.

Táborská káď
26. července 2020 - 07:00

Smyslem účtu vedeného u České spořitelny je poskytnout finanční pomoc subjektům věnujícím se zdravotním a sociálním službám jako zmírnění následků pandemie Covid-19. Žadatelé budou moci žádat až do pátku 4. září 2020.

Město zveřejnilo na svém webu formulář žádosti. O peníze nemohou žádat organizace, jejichž zřizovateli jsou Město Tábor, Jihočeský kraj nebo stát. Ze hry tak vypadává např. městské G-centrum, Nemocnice Tábor aj. Žádat mohou například Centrum Kaňka, Domácí hospic Jordán, Rodičovské centrum Radost aj. organizace.

Dárci si mohou být jisti, že jejich peníze žadatelé použijí na dobrou věc a budou mít jednoznačný přínos pro klienty – obyvatele města. Většina nevládních organizací se totiž obává, že se v důsledku prodělané pandemie dostane do finančních problémů, které by mohly mít za následek fakt, že v nejbližší době nebudou schopny zajistit poskytování služeb svým klientům. Účelem rozdělení peněz z transparentního účtu Táborská káď je podobné obavy alespoň zmírnit.

Po uzavření termínu se bude žádostmi zabývat sociální komise, finální rozhodnutí o přidělení peněz učiní říjnové zasedání Zastupitelstva města.

Jedna organizace může podat pouze jednu žádost do maximální výše 50.000 Kč. Město Tábor je připraveno doplnit vybrané prostředky z vlastních zdrojů až do výše půl milionu korun. Aktuálně (k 20. 7. 2020) přispěli dárci na účet částkou 177 342 Kč.

„Táborskou káď budeme i nadále propagovat a věříme, že v součtu s městskými prostředky se dostaneme na sumu milion korun,“ přeje si starosta Štěpán Pavlík.

Jak doplnil starosta, „covidová“ pomoc ze strany Města Tábora měla několik fází. „Odpouštěli jsme jeden měsíční nájem nájemcům městských nebytových prostor, měli jsme jednorázovou pomoc podnikatelům pět tisíc korun, umožnili jsme rozložení jednoho měsíčního nájmu v městských bytech na splátky, prominuli jsme poplatek za užívání veřejného prostranství do konce roku 2020, prominuli jsme poplatek z pobytu za období od vyhlášení nouzového stavu do konce roku 2020, posunuli jsme splatnost poplatků za psa či odpad. Dalším pilířem naší pomoci bylo právě založení transparentního účtu pro dobrovolné příspěvky fyzických či právnických osob Táborská káď,“ vyjmenoval Štěpán Pavlík.


Finanční dary je možno zasílat na transparentní účet: 60038-701427349/0800

Jihočeskénovinky.cz informoval Mgr. Luboš Dvořák, mluvčí MěÚ Tábor.

(jv,jihoceskenovinky.cz,foto:měú)