Svátek má: Lukáš

Regiony

Velikost textu:

Pozor na podvodné sbírky, dají se odhalit

Pozor na podvodné sbírky, dají se odhalit

Písek: V průběhu dvou týdnů se hned dvakrát podařilo strážníkům městské policie za pomoci pozorných občanů v centru města odhalit cizince vybírající podvodně peníze na zřejmě neexistující sbírky.

Záznamy z kamer
6. listopadu 2017 - 07:30

Městská policie apeluje na občany, aby velmi pozorně prověřovali dobrovolné sbírky a pečlivě uvážili, komu finančně přispívají. V případě podezření na neoprávněné jednání by měli bezodkladně informovat městskou nebo státní policii.

„Ve čtvrtek 19. října jsme v podvečerních hodinách přijali oznámení, že na Velkém náměstí nějaká žena cizí národnosti požaduje příspěvek na nadaci pro postižené a neslyšící děti. Oznamovatel měl podezření, že se jedná o podvodnou sbírku, na kterou byla veřejnost upozorňována v médiích,“ říká Jaroslav Rapant z Městské policie Písek.

„Na místo jsme vyslali hlídku a také nasměrovali kamery monitorovacího systému. Ženu odpovídající popisu zachytily kamery na Alšově náměstí, spolu s ní se tam pohybovala ještě jedna. Záznam z kamer odhalil, že zde zastavovaly procházející osoby, ukazovaly jim jakýsi dokument v deskách a něco po nich požadovaly. Hlídka posléze obě ženy zadržela v Ningrově ulici,“ dodává Jaroslav Rapant.

Strážníci zjistili, že jde o Rumunky. Sbírka, ke které měly pouze okopírovaný papír s nadpisem „Certifikát regionální pro neslyšící a tělesně postižené lidi a pro chudé děti", nebyla povolena. „Oběma ženám bylo sděleno, že se výše uvedeným jednáním dopustily přestupku, za který jim byla uložena vysoká pokuta příkazem na místě. O události jsme informovali Policii České republiky,“ dodává Jaroslav Rapant.

Velmi podobný scénář se pak opakoval ve středu 1. listopadu. Dva cizinci vybírali peníze v centru města. Po oznámení je opět zachytily kamery monitorovacího systému a hlídka městské policie oba zadržela poblíž Alšova náměstí. Také tito podvodníci měli u sebe pouze výše uvedený „certifikát“ ve stejném znění a jejich sbírka povolena nebyla. Za přestupek také dostali pokutu.

„Upozorňujeme občany, aby důkladně prověřovali dobrovolné sbírky a pečlivě uvážili, komu přispívají. V případě jakéhokoliv podezření na neoprávněné jednání ať neváhají bezodkladně informovat městskou nebo státní policii,“ zdůrazňuje Jaroslav Rapant.


Podle sdělení Lucie Škodové z Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích jsou sbírky v ulicích uskutečňovány buď výběrem do kasiček, které musí být zapečetěny městským úřadem toho města, kde probíhají, případně do pokladniček putovních. Ty by ovšem měly být viditelně tímto nápisem označeny. Takové pokladničky zapečeťuje obvykle městský úřad v sídle společnosti.

„Obvykle tedy stačí jeden pohled na pokladničku, a pokud uvidíte pečeť a razítko MěÚ Písek, můžete být v klidu,“ říká Lucie Škodová.  

Sbírky mohou probíhat také prodejem předmětů. Prodejce by v každém případě měl mít plnou moc, kde je uvedeno, kdo sbírku pořádá a pro jaké účely. „U sbírek, které povoluje Jihočeský kraj, doporučujeme, aby u sebe prodejci měli zmenšenou kopii osvědčení. To vždy vydává krajský úřad nebo Magistrát hl. města Prahy. Organizátoři sbírek jsou krajským úřadem průběžně kontrolováni, zda výtěžek sbírky využili k předem stanovenému účelu,“ dodává Lucie Škodová.

Poznat poctivou sbírku by proto neměl být velký problém. Než člověk daruje peníze, určitě by se měl dobře dívat a nebát se ptát. Jihoceskenovinky.cz informovala Irena Malotová, tisková mluvčí Městského úřadu Písek.

(jv,jihoceskenovinky.cz foto:písek)