Svátek má: Mikuláš

Regiony

Velikost textu:

Rada města Český Krumlov schválila dotace pro sportovce

Rada města Český Krumlov schválila dotace pro sportovce

Rada města Český Krumlov na svém jednání 14.listopadu řešila dotace pro sportovce, podporu školkám a školám a v prvním čtení rozpočet na rok 2023.

Český Krumlov
17. listopadu 2022 - 07:30

Českokrumlovští radní rozhodli o zapojení škol a školek do dotačního programu My v tom Jihočechy nenecháme I.
Rada města revokovala předchozí usnesení a doporučila základním a mateřským školám připojit se do dotačního programu My v tom Jihočechy nenecháme I. Zákonní zástupci dětí si tak budou moci požádat o příspěvek přímo u organizace provozující podporované aktivity. Povinností škol je v tomto případě kontrola nároků žadatelů a s tím spojená administrace.

Dotační program je určen pro rodiny s dětmi od 3 let do dovršení 19 let, které mají trvalé bydliště v Jihočeském kraji. Rodiče dětí mají v tomto případě možnost podávat žádosti prostřednictvím školy či školky a využít podporu zejména na školní stravování, předškolní vzdělávání a zájmové aktivity. Maximální výše příspěvku činí 4 tisíce korun. O příspěvek mohou rodiče žádat do 15. prosince 2022.

Dotace pro PRO – SPORT ČK na pokrytí zvýšených nákladů na energie
Společnost PRO – SPORT ČK o.p.s., která se stará o provoz sportovišť ve městě včetně plaveckého bazénu či zimního stadionu, podala městu žádost o dotaci ve výši 500 tisíc korun. Peníze společnost potřebuje na pokrytí zvýšených nákladů spojených s růstem cen energií, zejména plynu. V zájmu vedení města je zachování provozu všech sportovišť, proto rada města doporučuje zastupitelstvu schválení této žádosti.

Zpráva o hospodaření města ke konci října
Ke konci října dosáhly celkové příjmy města 455,7 milionů korun. Oproti loňskému roku jsou tak aktuálně vyšší o 92,8 milionů korun. Za tímto meziročním nárůstem stojí hlavně vyšší příjem ze sdílených daní, zejména DPH, dále také místních poplatků, předplaceného nájemného ČOV nebo příjmů z radarů.

Celkové výdaje jsou čerpány ve výši 383,6 milionů korun. Oproti loňskému roku je to o necelých 50 milionů více. Meziročně náklady stouply například kvůli vyšším odvodům DPH, vyššímu čerpání prostředků na opravy a údržbu majetku, zvyšování cen energií a vyšším příspěvkům zřizovaným organizacím, například školám a školkám.

Poskytnutí dotace Nadačnímu fondu Festival komorní hudby
Rada města doporučila zastupitelstvu schválit žádost o dotaci ve výši 110 tisíc korun na pokrytí zvýšených nákladů 36. ročníku Festivalu komorní hudby, který se konal od 24. června do 3. července 2022. Peníze mají pokrýt ztráty vzniklé zvýšenými náklady na honoráře umělců, ubytování, pohonné hmoty nebo tisk propagačních materiálů.Návrh rozpočtu pro rok 2023
Na jednání rady proběhlo první čtení návrhu rozpočtu pro rok 2023. Návrh rozpočtu vychází z aktuálně platného rozpočtového výhledu na roky 2022-2024, z letošního rozpočtu a jeho aktuálního plnění a také ze skutečných plnění roků předchozích, například i roku 2019 (posledního před pandemií). Zohledněny musely být zejména aktuální vlivy všeobecného růstu cen, zejména energií. Při sestavování rozpočtu byl opět zachován princip opatrnosti, kterým se město v rozpočtové problematice dlouhodobě řídí.

Jihoceskenovinky.cz informovala  Bc. Kristýna Halabicová za Městský úřad Český Krumlov.

(jv,jihoceskenovinky.cz foto:arch)