Svátek má: Oldřiška

Regiony

Velikost textu:

Radě města Tábora se opět vrátil na stůl záměr výstavby věznice

Radě města Tábora se opět vrátil na stůl záměr výstavby věznice

Radní Tábora nesouhlasí, aby Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje vymezovaly plochu u Všechova pro výstavbu nové věznice.

Tábor
10. listopadu 2019 - 07:30

Na stůl Rady města Tábora se opět vrátil záměr výstavby věznice v lokalitě bývalého letiště v místní části Všechov, a to v podobě návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje (ZUR) Jihočeského kraje. Tyto zásady nadále vymezují plochu u Všechova pro výstavbu nové věznice. Jedná se o záměr týkající se svým významem rozvoje území státu v oblasti vězeňství. Dotčenými katastrálními územími jsou: Balkova Lhota, Klokoty, Svrabov.

Rada města Tábora na svém 20. zasedání 4. listopadu 2019 schválila podání nesouhlasné připomínky k 4. Aktualizaci ZUR. Odvolává se v něm mj. na usnesení Zastupitelstva města Tábora ze dne 16. 4. 2018 s odůvodněním možných negativních vlivů navrhované plochy pro výstavbu věznice Všechov na správní území města a jeho obyvatele. Ti už dříve sepsali protestní petici.

K nové situaci se vyjádřil starosta Tábora Štěpán Pavlík: „Vedení Vězeňské služby ČR chtělo projekt věznice na jaře letošního roku představit veřejnosti. Zmiňovalo tehdy, že má i jinou možnost, a to prosadit záměr ´shora´ přes Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje. Ale tudy že jít nechce, že by se raději přímou prezentací chtělo pokusit změnit veřejné mínění. K představení záměru veřejnosti ale nedošlo a nyní vidíme v návrhu Zásad odstavec o funkčním využití území pro věznici. Máme teď prostor podat námitku, což jsme rozhodnutím Rady města učinili. Finální moc bude mít Zastupitelstvo Jihočeského kraje, kterému budeme své stanovisko prostřednictví krajských zastupitelů z táborského regionu také vysvětlovat. Podle našeho názoru existují pro věznice vhodnější lokality, například bývalé vojenské újezdy,“ uvedl Štěpán Pavlík.


Dopis Jihočeskému kraji
 Z Městského úřadu v Táboře už odešla Jihočeskému kraji oficiální reakce. Mj. se v ní píše, že lokalita je k účelu věznice zcela nevhodná z řady důvodů.  Zásadní je naprostá absence technické a dopravní infrastruktury. Lze poukázat na vzdálenost centrální čistírny odpadních vod umístěnou u řeky Lužnice, která představuje trasu několika kilometrů složitým územím. Plocha nemá adekvátní dopravní napojení.

„S vymezením plochy nesouhlasíme dále s poukazem na poškození krajinného rázu, když bývalá vzletová dráha byla situována na pohledový horizont. Za nevhodné považujeme zatížení velkým světelným smogem negativně ovlivňujícím okolní obyvatele i ekosystém,“ uvádí město Tábor jménem starosty Štěpána Pavlíka.

Samospráva sdílí obavy ze snížení pocitu jistoty a bezpečí obyvatel přilehlých příměstských částí i blízké části Pražského sídliště a Klokot. Zcela jistě by došlo i ke snížení tržní hodnoty nemovitostí v okolí. Město Tábor jako vlastník pozemku parcelního čísla 390/5 k. ú. Klokoty zásadně odmítá, aby část tohoto pozemku byla dotčena vymezením plochy pro účely vězeňství. 

„S ohledem na uvedené navrhujeme plochu SPV1 z návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje vypustit a dále neprojednávat,“ uzavřel Štěpán Pavlík.

Jihoceskenovinky.cz informoval Mgr. Luboš Dvořák za město Tábor.

(jv,jihoceskenovinky.cz foto:tábor)