Svátek má: Vojtěch

Regiony

Velikost textu:

Unikátnímu železničnímu mostu nad Orlickou přehradou, hrozí demolice

Unikátnímu železničnímu mostu nad Orlickou přehradou, hrozí demolice

Národní památkový ústav bude usilovat o prohlášení železničního mostu přes orlickou přehradu za kulturní památku.

Železniční most nad Orlickou přehradou
3. dubna 2021 - 07:30

Unikátnímu železničnímu mostu, který vede nad Orlickou přehradou, hrozí demolice. Technický stav a limity ocelového mostu z konce 19. století již nedovolují jeho využití jako dopravně-technické stavby pro železniční dopravu. Vinou nedostatečného zápisu na seznam kulturních památek z roku 1988 mu byla před několika lety sejmuta památková ochrana. Národní památkový ústav bude usilovat o opětovné prohlášení mostu za kulturní památku ve snaze zabránit jeho zničení.

Podle vlastníka mostu, jímž je Správa železnic, technický stav mostní konstrukce a její technologické nedostatky neumožňují zachovat most v současné podobě jako dopravně-technickou stavbu pro železniční dopravu. Po provedení základního ošetření a stabilizace stávající mostní konstrukce by však stavba mohla být využita pro pěší a cyklisty. Takové řešení by rovněž umožnilo jednat o navrácení statutu kulturní památky. Z jednání se současným vlastníkem vyplynula i možnost využít pro základní ošetření mostu část finančních prostředků původně určených na demolici. Podmínkou by však bylo převzetí mostu do majetku nového subjektu, který by garantoval další údržbu a provoz mostu. O případném převzetí do správy proběhla jednání s Jihočeským krajem, prozatím však skončila neúspěšně.


„O historických a památkových hodnotách železničního mostu není sporu. Ve své době patřil k nejvyšším mostním stavbám v Rakousku-Uhersku, zároveň se jedná o první železniční most na našem území, který byl vystavěn bez lešení pouze metodou letmé montáže. Z doby výstavby zůstala bez výraznějších změn zachována jak ocelová konstrukce, tak mostní pilíře," sdělil ředitel českobudějovického územního odborného pracoviště NPÚ Daniel Šnejd.  Železniční ocelový příhradový most přes řeku Vltavu nedaleko osady Červená byl vystavěn v letech 1886–1889 jako součást Českomoravské transverzálky spojující Plzeň s Brnem. Památkové hodnoty a technologická jedinečnost konstrukce vedly k zápisu mostu do seznamu kulturních památek. Vinou administrativní chyby při zápisu do státního seznamu kulturních památek (tzv. pozdní zápisy památek) mu byla v roce 2016 památková ochrana sejmuta. Historicky cenných železničních památek v důsledku modernizace tratí obecně ubývá, v rámci Jihočeského kraji již byly zdemolovány mosty v Holubově, Sudoměřicích u Tábora či Bavorovicích. Likvidace železničního mostu u Červené by znamenala ztrátu unikátní historické mostní konstrukce a jedné z dominant vltavského údolí.


Jihoceskenovinky.cz informovala Mgr. Kateřina Voleská za Národní památkový ústav ÚOP v Českých Budějovicích.

(jv,jihoceskenovinky.cz foto:npú)