Svátek má: Drahoslava

Regiony

Velikost textu:

Veřejnost v Písku může posílat náměty k plánům mobility a zeleně

Veřejnost v Písku může posílat náměty k plánům mobility a zeleně

Veřejnost se seznámila s analytickou částí vznikajících plánů udržitelné mobility a zeleně.

Písek
11. února 2020 - 07:30

Strategické dokumenty řešící mimo jiné prostorové uspořádání a funkční využití veřejných prostranství zpracovávají pro město Písek (prostřednictvím Svazku obcí regionu Písecko) Centrum dopravního výzkumu, v. v. i., a Atregia, s. r. o.

Dokumenty k analytické části plánů jsou na webových stránkách města. Své návrhy a připomínky můžete až do konce února posílat prostřednictvím formuláře, který najdete zde: www.cdvinfo.cz/pum-pisek-sber-podnetu.

Města, která budou mít vyřešeno strategické plánování formou takovýchto komplexních dokumentů, mají větší šanci získat dotace v novém programovém období a uspořit tak nemalé finanční prostředky.

„Hlavním smyslem plánů mobility a zeleně je udržitelný rozvoj, zlepšování kvality života ve městě a vytvoření bezpečného a zdravého veřejného prostoru pro všechny skupiny obyvatel,“ říká Jan Venclík z odboru investic a rozvoje a manažer projektu za město Písek a dodává, „Plány jsou rozděleny na jednotlivé etapy. Analytická část plánu mobility informuje o současném stavu dopravy, o dopravním chování obyvatel Písku a o faktorech souvisejících s dopravou, které ovlivňují životní prostředí ve městě. Obdobně je tomu v případě plánu zeleně. Vedle zhodnocení současného stavu a pojmenování problémů, přináší také informace o výhodách a možnostech, které v této oblasti město Písek má.“


Na základě předchozí analýzy i následných připomínek občanů bude zpracována návrhová část. Ta by měla u plánu mobility obsahovat například konkrétní opatření a možnosti pro zvýšení atraktivity druhů dopravy s minimálním dopadem na životní prostředí nebo návrh úprav technického zázemí všech dopravních systémů, včetně parkovacích kapacit. Součástí obou zpracovaných plánů budou vedle seznamu opatření také možné investiční náklady na konkrétní projekty a zdroje financování.„Oba plány budou jako jeden komplexní strategický dokument hotovy v tomto roce. Mezitím jsou naplánována ještě další dvě setkání s veřejností, jedno na jaře k přestavení vizí a cílů a druhé v létě, kdy se již bude projednávat návrhová část. Protože podle vznikajícího dokumentu se mají v budoucnu odvíjet některé aktivity města s dopadem na život jeho obyvatel, budeme velice rádi za participaci veřejnosti, za konstruktivní připomínky, nápady a další podněty,“ dodává Jan Venclík.

Jihoceskenovinky.cz informovala Mgr. Irena Malotová, tisková mluvčí, Městský úřad Písek.

(jv,jihoceskenovinky.cz foto:arch.měú)