Svátek má: Jeroným

Regiony

Velikost textu:

Zhoršila se kvalita vody v rekreačních rybnících

Zhoršila se kvalita vody v rekreačních rybnících

U Podolska trvá zákaz koupání, zhoršila se kvalita vody v rekreačních rybnících, Lipno si polepšilo.

Ilustrační foto
12. srpna 2022 - 07:30

Dnešní výsledky mimořádných rozborů vody ve sledovaných koupacích oblastech jižních Čech ukázaly zhoršení kvality vody ve sledovaných rekreačních rybnících a mírné zlepšení ve sledovaných lokalitách na Lipně. U Podolska na Orlíku už sedm týdnů trvá zákaz koupání, vyhlášený KHS Jihočeského kraje 23. června.

„Kvalita vody u Podolska se ani po sedmi týdnech od vyhlášení zákazu koupání nezlepšila. Voda zde je stále nebezpečná ke koupání a neodpovídá hygienickým požadavkům. V týdnu byly opět výrazně překročeny limitní hodnoty pro ukazatele sinice a chlorofyl-a, vytváří se zde vodní květ a rozbory potvrdily sníženou průhlednost. Upozorňujeme veřejnost, že zde při koupání a vodní rekreaci hrozí akutní poškození zdraví! Dne 23. 6. 2022 byl v této lokalitě vyhlášen dočasný zákaz používání povrchové vody ke koupání, který nadále trvá,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

V další sledované lokalitě na Orlíku u autokempu Radava  dostala voda na pětistupňové škále trojku, značící zhoršenou jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se mohly vyskytnout zdravotní obtíže, proto hygienici po koupání doporučují osprchovat se čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je na Radavě překročena limitní hodnota pro sinice, chlorofyl-a, rovněž se zde vytváří vodní květ.

Hodnocení stupněm 4, značícím vodu nevhodnou ke koupání, obdržely v tomto týdnu oba sledované rekreační rybníky u Chlumu u Třeboně: Hejtman a Staňkovský rybník. Pro oba rybníky platí, že voda v nich je nevhodná ke koupání. Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání a provozování vodních sportů nelze doporučit zejména pro děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem. V rybníku Hejtman je dle aktuálního rozboru výrazně překročena limitní hodnota ukazatele sinice, chlorofyl-a, je zde snížená průhlednost a vytváří se zde vodní květ. Ve Staňkovském rybníce je výrazně překročena hodnota ukazatele sinice a chlorofyl a, je zde dále i snížená průhlednost.Od minulého týdne se mírně zlepšila kvalita vody na Lipně. Na pláži u Lipna nad Vltavou je zhoršená jakost vody, hodnocená stupněm 3, představujícím mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota ukazatele sinice, chlorofyl-a, vodní květ a je zde snížená průhlednost. Voda v dalších dvou sledovaných lokalitách na Lipně – na plážích u Černé v Pošumaví a Horní Plané – byla hodnocena dvojkou. Ta představuje vodu vhodnou ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi. Dle aktuálního rozboru je v obou lokalitách pouze překročena hodnota ukazatele chlorofyl-a a vodní květ.

Jihoceskenovinky.cz informovala Kvetoslava Kotrbová, ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích.

(jv,jihoceskenovinky.cz foto:arch)Důvěřujete vládě Petra Fialy?

Ano
transparent.gif transparent.gif
38%
Ne
transparent.gif transparent.gif
62%