Svátek má: Bohuslava

Zprávy

Velikost textu:

Polsko, ale i Česko a jejich závazky vůči NATO, aneb všechno něco stojí

Polsko, ale i Česko a jejich závazky vůči NATO, aneb všechno něco stojí

Autor článku na polském webu Obserwator Polityczny komentuje závazky Polska vůči Severoatlantické alianci, ale jsou to body, které se týkají i Česka.

Ilustrační foto
24. května 2020 - 11:30

Je zde je plno  krásných, prázdných a nemožných prohlášení, implementaci. Například na samém začátku: „1.1 Zákon o posílení transatlantických vazeb, politické soudržnosti, solidaritě, důvěryhodnosti a účinnosti Severoatlantické aliance a posílení postavení Polska v jeho strukturách.“
Co budeme dělat? Vzdáme se samostatnosti? Uspořádáme jednání? Zejména v obsahu solidarity a důvěryhodnosti? Možná je to jen o vývoji ideologie, která by poslala naše vojáky, aby střežili postkoloniální svět evropských mocností? Pokud ano, pojmenujte to přímo, abychom sami sobě nelhali.

Existují také některé vtipné akcenty: 1.3 Zákon o urychlení rozhodovacích procesů Severoatlantické aliance, včetně větší operační svobody pro nejvyššího velitele spojeneckých sil v Evropě.“
Polský stát tedy uznává, že NATO při rozhodování nejedná dostatečně rychle? Neexistuje žádná operační svoboda pro velení spojeneckých sil? A naši tvůrci rozhodnutí zapomněli, že existuje budova zvaná Pentagon a jaká rozhodnutí se v ní dělají?Existují také zajímavá fakta: 1.4 Snažte se zvýšit a upevnit vojenskou přítomnost Severoatlantické aliance na jejím východním křídle. (...) 1.6 Aktivně se podílet na utváření politiky jaderného odstrašení Severoatlantické aliance. “
Posílení východního křídla nemá žádné strategické ospravedlnění, pozornosti zasluhuje operativní a taktický smysl, ale kdokoli, kdo ví něco o armádě, chápe, co to je - priorita - a oblast strategického rozvoje nebo omezení - a dokonale ví, proč zrovna na polském území. Pokud jde o aktivní účast na utváření politiky jaderného odstrašování - je to opravdu velmi zajímavé. Nemůžete však ani uvěřit, že nám někdo dá jakoukoli jadernou zbraň, která bude patřit Polsku.


Je to stále drsné, protože se znovu dotýkáme ruské otázky: „1.8 Udržujte v rámci Severoatlantické aliance politiku vůči Ruské federaci, která spočívá v posílení odrazování a obrany a zároveň připravenosti vést podmíněný dialog.“
Co je podmíněný dialog? Možná pošleme takovou otázku předsedovi, protože je třeba připustit, že se jedná o velmi zajímavou záležitost. Takže takový dialog za našich podmínek? Není to něco jako diktovat? Ne, že jsme nějací odborníci na politickou eristiku, ale můžete vidět tento dvousměrný. Můžete o tom napsat jakýkoli nesmysl, o který ani v Moskvě, ani v Berlíně, Washingtonu ani Bruselu - žádný vážný člověk nebude mít zájem, možná nějaký komik? Celkově vzato dobrý satirický materiál. Může někdo vysvětlit, o co jde?

Jak vyplývá z obsahu, „Pragmaticky se zapojte do rozvoje společné bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie, a to i v rámci Stálé strukturální spolupráce Evropské unie a Evropského obranného fondu, usilující o zajištění svého doplňkového charakteru se Severoatlantickou aliancí“. - nedovolíme žádné evropské armádě, raději se spoléháme na našeho největšího spojence.

V bilaterální, regionální a globální spolupráci jsou úkoly jako: 2.1. Rozvíjení strategické spolupráce se Spojenými státy americkými, zejména v oblasti bezpečnosti a obrany (včetně formy stálé přítomnosti vojenských sil Spojených států amerických v Polsku), technologie, obchodu a energetiky.“
Je to pochopitelné, možná můžeme závazek loajality vtělit do ústavy.  Proč ne? To hodně věcí zjednoduší. Protože dva odstavce dále v polské (bohužel) strategii čteme něco podobného.

„2.3 Přijmout opatření k posílení nezávislosti, svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny, Gruzie a Moldavské republiky, včetně podpory jejich snah o dosažení evropských a euroatlantických aspirací a zapojení do aktivit stabilizace ve východním prostředí Polska, a to i jako součást Východního partnerství. “
Dáme oligarchům na Ukrajině znovu miliardu nebo dvě? Jaké máme zájmy v Gruzii? Uveďte alespoň jeden skutečný, pragmatický zájem, který máme o přijetí opatření pro Gruzii? Nejde ani o politiku, ale o peníze. Všechno něco stojí. O Moldavsku můžete víceméně říci, že se jedná o problém Rumunska a jejich národní identity, a v ideálním případě - neměly by tam být žádné komplikace, protože je nikdo nepotřebuje.

(rp,prvnizpravy.cz,obserwatorpolityczny,foto:arch.)