Svátek má: Vojtěch

Regiony

Velikost textu:

Český Krumlov zahájil projednávání návrhu nového územního plánu

Český Krumlov zahájil projednávání návrhu nového územního plánu

Veřejnost k návrhu nového územního plánu může zasílat připomínky.

Český Krumlov
8. března 2021 - 07:30

Město Český Krumlov aktuálně pracuje na novém územním plánu, jehož přípravy teď vstoupily do fáze, kdy se k návrhu může vyjádřit veřejnost. Připomínky mohou obyvatelé zasílat do 8. dubna 2021.

Nový územní plán připravuje město Český Krumlov několik let a chce ho mít hotový do konce roku 2022. Přípravy se nyní nachází ve fázi tzv. společného jednání, to znamená za účasti pořizovatele, určeného zastupitele, zástupců dotčených orgánů a sousedních obcí, ale bez přímé účasti veřejnosti. Nicméně kdokoli z veřejnosti může k návrhu podávat do 8. dubna 2021 své připomínky. Návrh je zveřejněn na webu města (https://www.ckrumlov.cz/cz/novy-uzemni-plan/), výkresy jsou k dispozici na geoportálu https://geoportal.ckrumlov.cz/mapa/uzemni-plan-navrh/.

„Proces jsme kompletně digitalizovali, výkresy nového územního plánu máme v interaktivní mapě, kde se dají kombinovat s leteckými snímky. Připomínkování textové i výkresové části probíhá pomocí on-line formulářů, což je pro obyvatele velmi komfortní způsob, jak se k návrhu vyjádřit,“ uvádí vedoucí Odboru úřad územního plánování Jana Hermanová.

Pořízení nového územního plánu schválilo zastupitelstvo města v červnu 2012, poté následoval výběr jeho zpracovatele a příprava podkladů pro zadání nového územního plánu. To bylo zastupitelstvem města schváleno v srpnu 2016 a doplněno v červnu 2018. Na základě schváleného a doplněného zadání od té doby probíhá zpracovávání návrhu nového územního plánu, který je nyní připraven k projednávání a může se k němu vyjádřit veřejnost.

Územní plán je naprosto klíčový dokument, který stanovuje, jakým způsobem se bude v příštích letech město rozvíjet. Řeší například budoucí podobu veškerých ploch v území města a je velmi podrobným popisem toho, jak bude uspořádáno území obce např. z hlediska ochrany životního prostředí, rozmístění výrobních areálů nebo komunikací, veřejných inženýrských sítí, ploch pro bydlení atd.

„Je důležité si uvědomit, že územní plán ovlivňuje možnosti budoucího využívání všech pozemků a staveb ve městě, dále vymezuje, zda se smí, či nesmí na pozemcích stavět, stanovuje způsob, kterým mohou být pozemky a stavby užívány, určuje základní podmínky využití ploch, např. výškovou regulaci zástavby, počet nadzemních podlaží, procento zastavění pozemku atd.,“ vysvětluje místostarosta Josef Hermann, který je určeným zastupitelem pro územní plánování.  

V sobotu jednal v Krumlově krizový štáb

Každý záměr výstavby, změny stavby, změny využití pozemku či stavby musí být v souladu s platným územním plánem. Pro stavby nebo záměry, které nejsou v souladu s územním plánem, nesmí žádný úřad vydat povolení, tedy například územní rozhodnutí nebo stavební povolení. Je proto občansky prospěšné zajímat se o územní plán již nyní, v době jeho vzniku.

Pokud tedy obyvatelé vlastní na území města nemovitost, chtějí nějakou nemovitost koupit, chtějí stavět nebo prostě chtějí ovlivňovat, co se ve městě, ve kterém žijí, staví a co se tu děje, je důležité a nezbytné, aby se ve vlastním zájmu již nyní seznámili s obsahem návrhu nového územního plánu.

Připomínky lze doručit i písemně na adresu: Městský úřad, Odbor úřad územního plánování, Kaplická 439, Český Krumlov. Do návrhu nového územního plánu lze nahlédnout také v kanceláři Odboru úřad územního plánování, nejlépe v termínu domluveném předem (tel. 380 766 704, e-mail: zc.volmurkc@avonamreh.anaj ). Případné dotazy lze položit rovněž na uvedené telefonní číslo či e-mailovou adresu.  

Jihoceskenovinky.cz informovala Mgr. Petra Nestávalová, tisková mluvčí Městského úřadu Český Krumlov.

(jv,jihoceskenovinky.cz foto:arch)