Svátek má: Jitka

Regiony

Velikost textu:

Správa NP Šumava otevřela Lesní dílnu

Správa NP Šumava otevřela Lesní dílnu

Stožec se stává komplexním centrem ekologické výchovy v Národním parku Šumava.

Lesní dílna
23. září 2021 - 07:30

Pobytové středisko ekologické výchovy, informační středisko, areál lesních her a nová bezbariérová učebna nazvaná Lesní dílna vytvářejí ve Stožci ucelenou nabídku programů environmentální výchovy pro všechny cílové skupiny. V nové Lesní dílně si zájemci budou moci vytvářet jednoduché výrobky dle tradičních šumavských řemesel, ale také v rámci výměnných zážitkových programů nahlédnou do historie Šumavy a Bavorského lesa, historie ochrany přírody, dřevařství, sklářství či tradic a zvyků.

„Učebna Lesní dílna je rozdělena do dvou částí. V té první budou účastníci na sedmi plně vybavených pracovních stolech vyrábět jednoduché výrobky z přírodních materiálů. Druhá část je určena pro prožitkovou výuku či práci s interaktivní tabulí. Součástí učebny je venkovní terasa, která bude jistě oblíbeným místem pro realizaci programů. Pohled odsud na Studenou Vltavu pak přímo vybízí účastníky vyrazit do šumavské přírody,“ představuje novou Lesní dílnu vedoucí středisek environmentální výchovy Správy NP Šumava Martina Kučerová.

„Lesní dílna bude otevřena celoročně a budou zde probíhat akce jak pro školy, tak pro širokou veřejnost v rámci programů pro veřejnost. Naším cílem je, aby se tato učebna stala i místem setkávání místních lidí, aby zde probíhaly přednášky o historii, ochraně přírody, ale také aby si účastníci mohli vytvořit jednoduché tradiční šumavské výrobky,“ dodává Martina Kučerová.

Tato učebna vznikla za účelem realizace přeshraničních česko-německých programů. Je tak dalším úspěšným projektem, na kterém spolupracovaly správy národních parků Šumava a Bavorský les.

„V rámci tohoto projektu, který byl podpořen z programu Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020, vznikla v Národním parku Bavorský les nová expoziční místnost na téma Luzný v Návštěvnickém centru Hans-Eisenmann-Haus v Neuschönau, která seznamuje návštěvníky s faunou a flórou obou chráněných území, a interaktivně představuje biologickou rozmanitost a dynamiku přírody,“ doplňuje manažerka projektu Barbora Filipová. Expoziční místnost „Luzný“ v německém Neuschönau si už návštěvníci procházejí od loňska.
 
Do učebny „Lesní dílna“ ve Stožci zavítají od října nejprve partnerské školy Národního parku Šumava a od příštího roku jsou v projektu plánovány česko-německé výukové programy, kdy se partnerské školy Národního parku Šumava vydají do návštěvnického centra Hans-Eisenmann-Haus a naopak německé školy navštíví Lesní dílnu ve Stožci. Na programech se vždy potká česká a německá třída, součástí programů bude také seznámení s němčinou a češtinou, proto byl v rámci projektu vydán česko-německo-bavorský slovník a také školní sešity. Tyto materiály obdrží účastníci všech programů Lesní dílny. Zdejší zážitkové programy zprostředkují hodnoty společného přírodního a kulturní prostoru a posílí regionální identitu a uvědomění si hodnot šumavské přírody.

„Správa Národního parku Šumava vybudovala za 30 let opravdu jedinečný systém středisek environmentální výchovy. Máme několik učeben, pobytová zařízení, venkovní areály a samozřejmě také plně kvalifikovaný personál, který ekologickou výchovu realizuje na velmi vysoké úrovni. Snahou obou národních parků je zajímavou a zábavnou formou nejen předávat informace, ale hlavně u dětí budovat pozitivní vztah k přírodě. V nové učebně Lesní dílny, kde zájemci vedle teoretických znalostí získají i ty manuální, bude možné zvýšit povědomí o společném přírodním a kulturním dědictví, které je potřeba trvale uchovávat především pro budoucí generace. Vše pak podtrhuje skvělá spolupráce mezi národními parky Šumava a Bavorský les. I díky takovým projektům mohu říci, že Šumava už opět nemá hranice,“ uzavírá ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.Projekt bezbariérové učebny „Lesní dílna“ a expoziční místnosti „Luzný“, který vznikl v rámci projektu „Prostor pro společné přírodní a kulturní dědictví“, je podpořen z programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020. Rozpočet celého projektu je 1.284.717,50 EUR. Evropský fond pro regionální rozvoj přitom financoval 85 procent celkových nákladů. Rozpočet projektu na straně NP Šumava činí 528.456,- EUR. Evropský fond pro regionální rozvoj financoval 85 procent celkových nákladů. Na spolufinancování projektu se podílelo Ministerstvo životního prostředí ČR.

Jihoceskenovinky.cz informoval Jan Dvořák, tiskový mluvčí Správy NP Šumava.
 
(jv,jihoceskenovinky.cz foto:npš)